Skoletilbud

På ungdomsskolen må elevene gjøre to valg.

1. Velge språkfag eller arbeidslivsfag
2.Velge valgfag

Språkfag eller arbeidslivsfag

Kort informasjon om språkfag og arbeidslivsfag her

Valgfag og idrettslinje

Høsten 2021 tilbyr vi følgende valgfag: Idrettslinje, Programmering, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Innsats for andre, Girlpower og Produksjons for scene.

Søk skoleplass