Andre historier

Hanna Mihet, 02er

Danielsen for meg var en skolehverdag som jeg både gledet meg til og verdsatte. Skolen var et trygt og fritt sted å være - for læring, vennskap, utfoldelse og passe utfordring. Lærere og elever sammen bidro til et varmt og inkluderende miljø. Både det faglige og sosiale var av høy kvalitet!

Det er en skole for hver og en, hvor alle blir hørt, sett og inkludert. Alles behov blir tatt hensyn til.

De vennene jeg knyttet sterkest bånd med i årene jeg gikk på Danielsen, er de vennene som står meg nærmest den dag i dag.

Inger Johanne Solheim, 01er

På Danielsen var det mange gode lærere, og jeg fikk lov til å være meg selv.

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene