I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard.

I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024

I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


I høstens statsbudsjett foreslo regjeringen å kutte støtten til friskoler med tilbud fra 1. til 10. klasse med en halv milliard. Danielsen Sotra er en slik skole som vil bli berørt av forslaget. Men vi er ikke alene.  Storstilt mobilisering med demonstrasjoner over hele landet 8. november gjorde at regjeringen tok en pause, og satt ned en komite som skulle se på saken på nytt. Samtidig planlegger regjeringen å endre privatskoleloven slik at det foreslåtte kuttet kan gjennomføres likevel. Regjeringen vil altså lovfeste kuttet før komiteen de lovet elever og foreldre får gjort jobben sin!  

Friskoleelever over hele Norge trenger at noen taler deres sak til storting og regjering. Du kan gjøre det med å sende inn en høringsuttalelse innen 15. januar 2024 her ved å skrive/lime det inn i tekstboksen nederst på siden her: https://svar.regjeringen.no/.../registrer.../H2999811/

Veiledning høringsinnspill:

https://docs.google.com/.../1Xwq5H0ZNj2HqgY5uHnI2.../edit...


Andre nyheter