Over 1000 samlet for markering av rettferdighet for friskoleelevene!

Over 1000 samlet i solskinnet på Torgallmenningen i Bergen for å markere rettferdigheten for friskoleelevene.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Med over 1000 elever samlet til markering i solstrålene over Torgallmenningen fikk vi idag være med på tidenes friskolemobilisering. Skulder ved skulder med elever og lærere og foreldre fra Montessoriskolene, Steinerskolene, St.Paul og andre skoler fikk vi løftet opp retten til å drive friskoler og retten til å velge å gå på en friskole. Damien, elevrådspresidenten på Danielsen, holdt appell foran folkehavet. Dette ble en markering for historiebøkene sier en meget fornøyd rektor. Jensen er oppglødd over å se engasjementet fra elevene og lærerne på skolen og fra alle som er glad i Danielsen. Tusen takk til alle som ble med på demonstrasjonen.  Dette handler om retten til drive friskole. De økonomiske vilkårene som regjeringen la opp til ville gjort det svært krevende å drive skole. Nå er saken utsatt og friskolene selv  skal få være med i prosessen. Det er bra, selv om kampen ikke er over enda.

Andre nyheter