Norsk ved Danielsen Intensivgymnas

Kurset tar for seg hele pensumet i norsk, tilsvarende 3 år i ordinær videregående opplæring. Har du ikke tatt vg 1 norsk fra før, tas faget på to år.  Dersom du har vg 1 eller 2 fra før, trenger du bare ta et år. Vg1 legger vekt på sjangerlære. Vg2 og vg3 tar for seg språk- og litteraturhistorie fra norrøn tid og fram til idag. I tillegg blir det skrivetrening i hovedmål og sidemål.

Helårskurs: Norsk (vg1+2+3)

Forkunnskaper:
Fullført grunnskole eller tilsvarende. Grunnleggende norskferdigheter.

Eksamen:
Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
Du kan bli trukket ut til skriftlig eksamen i  norsk sidemål,
og til muntlig eksamen i faget.

 

 

Fagkoder:
NOR 1211 (hovedmål)
NOR 1212 (sidemål)
NOR 1213 (muntlig)

Omfang:
393 årstimer

Utdanningsprogram:
Studiespesialiserende