Studietilbud
/
Studiespesialisering

Studietilbud

Danielsen Videregående Skole tilbyr studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående trinn 1, 2 og 3.

Søk skoleplassKRIK-linjenForskerlinjen

Om studiespesialisering på Danielsen VGS

På studiespesialiserende programområde kan du velge å gå på det vanlige tilbudet innen studiespesialisering, eller du kan velge en av våre to fordypningslinjer, enten forskerlinjen innenfor realfag, eller KRIK-linjen, som har fokus på breddeidrett. Det vil bli gitt et tilbud om forskerlinjen og KRIK-linjen og mer informasjon om disse fordypningslinjene ved svar på inntak.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Heading

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Undervisningstilbud og linjer

Breddeidrett (KRIK)

Har du lyst på en mer aktiv skolehverdag? Da kan KRIK-linjen være noe for deg!

KRIK-linjen er en fordypningslinje på studiespesialisering med ekstra fokus på programfaget breddeidrett. Breddeidrettsfaget har et omfang på 5 uketimer i Vg1. Du vil også få tilbud om å ta breddeidrettsfaget i Vg2.

Når du går KRIK-linjen vil du i i Vg1, Vg2 og Vg3 få muligheten til å være med på ulike spennende ekskursjoner med actionfylte aktiviteter!

Både gjennom breddeidrettsfaget og ekskursjonene ønsker vi at elevene skal få oppleve naturen, lære seg nye aktiviteter, samarbeide med andre og få et godt sosialt samhold med sine medelever.

Ved å bruke KRIK-navnet ønsker vi å spre idrettsglede, trosglede og livsglede! Her skal elevene få muligheten til å blomstre i faglig utvikling, personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

På grunn av ekskursjonene er det et tillegg i skolepengene per måned;

 • 345,- pr. måned i Vg1
 • 555,- pr. måned i Vg2
 • 745,- pr. måned i Vg3

Vi håper å se akkurat deg på KRIK-linjen!

Forskerlinjen

Forskerlinjen er for elever med interesse og motivasjon for realfagene. På denne linjen fokuseres det på utforskende arbeidsmetoder.

Brobygging på Vilvite

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

 • Et løp som starter med programfaget teknologi og forskningslære (TOF1) i Vg1, og med tverrfaglig samarbeid med naturfag i Vg1.
 • Et tilbud for elever med realfag som programområde i Vg2 og Vg3.
 • Et studieløp som har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.
 • Elevene jobber med prosjekter der vi fokuserer på forskningsmetodikk, etiske refleksjoner og teamarbeid.
 • Flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.
 • En linje med variert undervisning der vi blant annet har studietur til Odda (Vg1).
 • Linjen har et tillegg i skolepenger på 225 kr pr mnd. i Vg1. Dette dekker blant annet studieturen til Odda.

Utforskende arbeidsmetoder

På forskerlinjen ønsker vi å utvikle undervisningsopplegg som bygger på utforskende metoder. Vi tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og forståelse av virkeligheten. Elevene skal lære å stille spørsmål, gjøre gode observasjoner, reflektere og trekke konklusjoner på bakgrunn av dette. Det er også viktig å lære hvordan resultater og konklusjoner kommuniseres til andre, både muntlig og skriftlig. På dette grunnlaget skal elevene bygge naturfaglig kompetanse.

Fordelen med utforskende læringsmetoder, er at de gir elevene en mer helhetlig forståelse av hva fagene dreier seg om. Elevene vil også få bedre innsikt i hvordan man kan finne svar på nye naturfaglige problemstillinger.

Naturfaglige eksperimenter er gøye og lærerike!

Hvem bør søke forskerlinjen?

 • Du som liker naturfag og matematikk, og mestrer disse fagene bra
 • Du som ønsker å velge realfag som programområde.
 • Du som vil ta faget TOF1 i Vg1. *
 • Du som er nysgjerrig på natur og teknologi.
 • Du som ønsker et godt læringsmiljø med fokus på realfag.

Mer info om forskerlinjen

 • Elevene tar TOF1 i Vg1.
 • Geografi flyttes fra Vg1 til Vg2 for å redusere arbeidsbelastningen i Vg1
 • I Vg2 og Vg3 kan elevene velge et spennende og godt realfagstilbud der undervisningen benytter seg av forbindelser til forskningsinstitusjoner og næringsliv.
 • TOF1 gir ½ realfagspoeng ved opptak til høyere utdannelse.
 • I tillegg til ordinære elevpenger må elevene betale 210,- pr. måned i Vg1.
 • Innbetalingene er med å dekke studieturen til Odda og andre kortere ekskursjoner i Vg1.
Vannanalyse i teknologi- og forskningslære

Fag og inntak

Skolen gir tilbud om å søke seg til forskerlinjen i Vg1 ved svar på inntak til Vg1 studiespesialisering. Elevtilslutningen vil påvirke om Forskerlinjen kommer i gang det enkelte skoleår.

For å unngå for stor faglig belastning for forskerlinjeelevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta faget geografi i Vg3.

Studietur til Odda i Vg1.
Vg2 i USA

Hvert år reiser inntil 30 elever på Vg2 studie-spesialisering til våre to kristne samarbeidsskoler i USA. Disse fortsetter i Vg3 når de kommer tilbake til Norge.

Tilbudet er godkjent av Kunnskapsdepartementet og baserer seg på en avtale med USA-skolene om faglig tilrettelegging slik at elevene har et best mulig grunnlag for å følge undervisningen når de kommer hjem i Vg3.

Det blir gitt noe ekstraundervisning i sentrale fag når elevene er i USA og når de kommer tilbake til Norge. Lærere og skoleledelsen besøker USA-skolene ved flere anledninger. Skolens egne elever i Vg1 har fortrinnsrett.
Skoleåret 2019/2020 får elevene støtte fra Statens Lånekasse for utdanning til delvis dekning av skolepenger (85 %). De får også borteboerstipend og reisestipend. Stipend-ordningene fra Lånekassen er på kr. 140 000. Forventet elevbetaling i tillegg til dette vil normalt være ca kr 60 000,-. Lommepenger kommer i tillegg.

Hillcrest Lutheran Academy

www.ffhillcrest.org
Internatskole med 250 elever fra 7. – 12. årstrinn.
Beliggenhet: Fergus Falls, Minnesota.
Eies av Lutheran Brethren.

DSC_2550
Hillcrest Lutheran Academy

Cuyahoga Valley Christian Academy

www.cvcaroyals.org
Eksternatskole med 800 elever fra 7. – 12. årstrinn.
Beliggenhet: Cuyahoga Falls, Ohio, nær byen Akron.
Interkonfesjonelt eierskap.

Cuyahoga Valley Christian Academy

Matematikk R1 i Vg1

Skolen tilbyr matematikk R1 i Vg1 for elever som har fullført matematikk 1T i løpet av ungdomsskolen.

Dette betyr at man kan at matematikk R2 i Vg2 og dermed bli ferdig med dette faget 1 år tidligere. Det gir mulighet for å fordype seg i andre fag i Vg3, og kanskje mulighet til å ta universitetsfag i samarbeid med Univeristetet i Bergen i Vg3.

Påbygg (Vg3)

Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse her etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Stort utvalg av programfag

Skolen har fem parallellklasser med studiespesialiserende utdanningsprogram på hvert årstrinn. Derfor har vi anledning til å gi elevene et allsidig og variert tilbud av programfag.

Fremmedspråk

Hos oss har vi følgende fremmedspråk: Spansk I, Spansk I+II (for dem som ikke har hatt 3 år med fremmedspråk på ungdomsskolen) Spansk II, Tysk, II, Fransk II.

Programfag

Programfagområde

Språk, samfunnsfag, og økonomi

Programfag vg2

Engelsk, fremmedspråk I (tysk, fransk, spansk), rettslære 1, markedsføring og ledelse 1, sosiologi og sosialantropologi, psykologi 1, entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, breddeidrett 1, breddeidrett 2, medie og informasjonskunnskap 1.

Programfag vg3

Engelsk litteratur og kultur, samfunnsfaglig engelsk, fremmedspråk III (tysk, fransk, spansk), (spansk II), rettslære 2, markedsføring og ledelse 2, politikk og menneskerettigheter, sosialkunnskap, psykologi 2, entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, breddeidrett 3, medie og informasjonskunnskap 2

Programfagområde

Realfag

Programfag vg2

Fysikk 1, kjemi 1, biologi 1, teknologi- og forskningslære 1, matematikk R1, matematikk S1, matematikk (X), informasjonsteknologi 1

Programfag vg3

Fysikk 2, kjemi 2, biologi 2, teknologi- og forskningslære 2, matematikk R2, matematikk S2, informasjonsteknologi 2

På studiespesialiserende programområde kan du velge å gå på det vanlige tilbudet innen studiespesialisering, eller du kan velge en av våre to fordypningslinjer, enten forskerlinjen innenfor realfag, eller KRIK-linjen, som har fokus på breddeidrett. Det vil bli gitt et tilbud om forskerlinjen og KRIK-linjen og mer informasjon om disse fordypningslinjene ved svar på inntak.

Søk studieplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.