Studietilbud
/
For Realfagsinteresserte

Realfagsinteressert?

Hos oss kan du få utfolde deg faglig gjennom utforskende arbeidsmetoder og problembasert læring. Vi tilbyr en rekke ulike programfag innen studiespesialisering.

Elever som er spesielt interessert i realfag, kan nedenfor videoen lese litt om to ulike kurs: Matematikk 10. kl og Matematikk ved UiB

Søk skoleplass

Realfag på Danielsen VGS

Matematikk på videregående nivå (1T -matematikk) for 10. klassinger – her på Danielsen VGS.

Faget Matematikksirkelen ved Universitetet i Bergen, kan Vg3-elever hos oss søke om å delta i.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Heading

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Undervisningstilbud og linjer

Matematikksirkelen ved UiB

Vg3-elevene Anders Daltveit Melve og Simon Strandenes har tatt faget matematikksirkelen på Universitetet i Bergen i år, samtidig som de har gått i Vg3 her på Danielsen.

Anders Daltveit Melve (til høyre) og Simon Strandenes

– Matematikksirkelen er et fag for spesielt interesserte i videregående, forteller Simon.
– Det er egentlig rettet mot de som er ferdig med R2, men elever som ikke er ferdig med R2 kan også ta det. (R2 er matematikk for realfag. Red.anm.). Man lærer ulike tema, for eksempel kodeteori, som å sende hemmelige koder, for eksempel RSA-koder, forklarer Simon.
– Så har vi hatt om symmetri, og lært at det ligger noe litt dypere i det, og at symmetri innenfor matematikken heter gruppeteori, fortsetter Simon. Dette blir brukt innenfor anvendt forskning, for eksempel partikler, og man kan speile og rotere dette. Det vi lærer er universitetsrettet, og han som underviser er professor i matematikk. Det er gøy, for vi får et innblikk i universitetet og hvordan de lærer, mener Simon.

– Abstrakt algebra er mye gøyere enn jeg trodde det skulle være, sier Anders.
– Alt vi har lært har vært kjekt, synes Simon. – Vi lærte korttriks ut fra det vi lærte om symmetri, eller gruppeteori. Du lærer å se på matematikken på en annen måte. Alle som er litt ekstra interessert og har for eksempel R2, til dem er det virkelig å anbefale å ta faget matematikksirkelen.
– Det var skremmende i begynnelsen, forteller Anders. – Man må bare holde ut for det tar litt tid før man begynner å se sammenhenger og forstå. Det er noe helt annet enn hva vi lærer på videregående, fortsetter han.

Faget matematikksirkelen er på 10 studiepoeng og er tilpasset skoleåret for videregående elever, med eksamen i april og undervisning etter skoletid. Man søker via videregående skole, og søknadsfristen er 20. juni. Men UiB vil prøve å få til at de som er litt sent ut med å søke også får ta faget, forteller Anders og Simon.
Så det er altså bare å søke!!

Neste år blir det mer matematikk på begge to, men på ulike måter: Simon skal ta matematikk på universitetet, mens Anders skal begynne på ingeniørutdanning.

Vi ønsker dem lykke til med studiene og studentlivet!

Matematikk 1T for 10.klassinger

Ungdomsskoleelever kan ta matematikk 1T hos oss når de går i 10. klasse. Da kan elevene gå videre med matematikk R1 i Vg1 og matematikk R2 i Vg2 . Man kan dermed bli ferdig med dette faget ett år tidligere og få muligheten til å fordype seg i andre fag i Vg3, og kanskje mulighet til å ta universitetsfag i samarbeid med Universitetet i Bergen i Vg3.

Vg1-elevene Torbjørg Synnøve Berg og Erik Martinus Kvamme Fjeldstad tok matematikk 1T hos oss forrige skoleår når de gikk på ungdomsskolen, og anbefaler det gjerne til andre ungdomsskoleelever. Erik er glad i matematikk og ønsket en ekstra utfordring i forhold til det de hadde fra før av i 10. klasse. Torbjørg valgte å ta matematikk 1T i 10. klasse fordi hun da ville slippe å ha matematikk i Vg3, da det er så mange andre fag å konsentrere seg om det siste skoleåret.

– Hvordan var stoffet og hvor vanskelig var 1T-matematikken?

– Jeg måtte jobbe masse det, for det er egentlig ganske vanskelig stoff. Men det ga mer rom for å jobbe med faget på ungdomsskolen siden de andre fagene der var enklere enn det de er nå på videregående, svarer Erik.

– Før jul syntes jeg faget var helt greitt og ikke vanskelig. Etter jul var det vanskeligere. Det er ikke sikkert jeg hadde måttet jobbe like mye med faget hvis jeg hadde tatt det først i år og ikke i fjor, sier Torbjørg. Men jeg ville valgt det samme om igjen, fortsetter Torbjørg.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er for elever med interesse og motivasjon for realfagene. På denne linjen fokuseres det på utforskende arbeidsmetoder.

Brobygging på Vilvite

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

 • Et løp som starter med programfaget teknologi og forskningslære (TOF1) i Vg1, og med tverrfaglig samarbeid med naturfag i Vg1.
 • Et tilbud for elever med realfag som programområde i Vg2 og Vg3.
 • Et studieløp som har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.
 • Elevene jobber med prosjekter der vi fokuserer på forskningsmetodikk, etiske refleksjoner og teamarbeid.
 • Flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.
 • En linje med variert undervisning der vi blant annet har studietur til Odda (Vg1).
 • Linjen har et tillegg i skolepenger på 225 kr pr mnd. i Vg1. Dette dekker blant annet studieturen til Odda.

Utforskende arbeidsmetoder

På forskerlinjen ønsker vi å utvikle undervisningsopplegg som bygger på utforskende metoder. Vi tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og forståelse av virkeligheten. Elevene skal lære å stille spørsmål, gjøre gode observasjoner, reflektere og trekke konklusjoner på bakgrunn av dette. Det er også viktig å lære hvordan resultater og konklusjoner kommuniseres til andre, både muntlig og skriftlig. På dette grunnlaget skal elevene bygge naturfaglig kompetanse.

Fordelen med utforskende læringsmetoder, er at de gir elevene en mer helhetlig forståelse av hva fagene dreier seg om. Elevene vil også få bedre innsikt i hvordan man kan finne svar på nye naturfaglige problemstillinger.

Naturfaglige eksperimenter er gøye og lærerike!

Hvem bør søke forskerlinjen?

 • Du som liker naturfag og matematikk, og mestrer disse fagene bra
 • Du som ønsker å velge realfag som programområde.
 • Du som vil ta faget TOF1 i Vg1. *
 • Du som er nysgjerrig på natur og teknologi.
 • Du som ønsker et godt læringsmiljø med fokus på realfag.

Mer info om forskerlinjen

 • Elevene tar TOF1 i Vg1.
 • Geografi flyttes fra Vg1 til Vg2 for å redusere arbeidsbelastningen i Vg1
 • I Vg2 og Vg3 kan elevene velge et spennende og godt realfagstilbud der undervisningen benytter seg av forbindelser til forskningsinstitusjoner og næringsliv.
 • TOF1 gir ½ realfagspoeng ved opptak til høyere utdannelse.
 • I tillegg til ordinære elevpenger må elevene betale 210,- pr. måned i Vg1.
 • Innbetalingene er med å dekke studieturen til Odda og andre kortere ekskursjoner i Vg1.
Vannanalyse i teknologi- og forskningslære

Fag og inntak

Skolen gir tilbud om å søke seg til forskerlinjen i Vg1 ved svar på inntak til Vg1 studiespesialisering. Elevtilslutningen vil påvirke om Forskerlinjen kommer i gang det enkelte skoleår.

For å unngå for stor faglig belastning for forskerlinjeelevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta faget geografi i Vg3.

Studietur til Odda i Vg1.

Programfag

Ingen programfag funnet

Søk studieplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.