Studietilbud
/
VG3 Påbyggingskurs

VG3 påbyggingskurs

Skolen har tilbud om påbyggingskurs til generell studiekompetanse (Vg3). Elever som har fullført Vg2 ved et yrkesfaglig utdanningsområde, kan søke. Vi vil prioritere søkere til full plass (31 timer). Elevene må velge programfag i fra programfagtilbudet på Vg2 studiespesialisering.

Søk skoleplass

Om VG3 påbyggingskurs på Danielsen VGS

Elever som tar Påbygging til generell studiekompetanse ved Danielsen Videregående Skole må også ta faget «Tro, livsmestring og etikk”. Dette faget er i gjennomsnitt på 1 time i uken (28 årstimer). Man får standpunktkarakter, og kan komme opp til muntlig eksamen i faget.

Fellesfagene er (timer per uke): Norsk (10t), historie (5t), matematikk 2PY (5t), naturfag (3t), kroppsøving (2t) og Tro, livsmestring og etikk (1t).
I tillegg må man ha 1 programfag (5t).

De som har fullført fag og yrkesopplæring, kan også søke om å komme inn på påbygging til generell studiekompetanse (Vg4 Påbygging). Da blir man deltidselev og skal ha 24 uketimer.

Alternativt til Vg3 Påbyggingskurs er å bli lærling. Som lærling jobber man i bedrift eller institusjon, og det er fylkeskommunen som har ansvar for å skaffe lærlingplasser.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Heading

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Undervisningstilbud og linjer

Det er ingen undervisningstilbud tilgjengelig

Programfag

Ingen programfag funnet

Søk studieplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.