• Hvilke valgfag tilbyr skolen?

  By on 23. mai 2014

  Skoleåret 2020/2021 kan elevene velge følgende valgfag: Design og redesign Fysisk ekstrem Fysisk ball Friluftsliv – tur Praktisk håndverk...

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Får elevene lunsj?

  By on 22. mai 2014

  Elevene ved Danielsen får skolelunsj hver dag. Vi tror læring skjer best etter et godt og næringsrikt måltid.

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Har eleven tilgang til datamaskin?

  By on 22. mai 2014

  Alle elever ved Danielsen får bærbar Mac som skal brukes i skolehverdagen og til hjemmearbeid.

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Arrangeres det skoleturer?

  By on 15. august 2012

  I 10. klasse reiser elevene til Tyskland.

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Hvordan kontakter jeg helsesykepleier?

  By on 18. oktober 2012

  Helsesykepleier Helen W. Hanssen har fått tildelt Danielsen Ungdomsskole Haugesund som sitt ansvarsområde. Hun er tilgjengelig på skolen på...

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Hva er «det gode liv»?

  By on 14. mai 2014

  I «Vedtekter for skoler i Egill Danielsen Stiftelsen» står det at: «I forståelse med foreldrene og i respekt for...

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Hva sier handlingsplanen mot mobbing?

  By on 14. mai 2014

  Lovverket Arbeidet mot mobbing har sin forankring i lovverket. Opplæringsloven kapittel 9A omhandler elevene sitt skolemiljø § 9a-1. Alle...

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Hva er nasjonale prøver og hvorfor har vi de?

  By on 14. mai 2014

  Nasjonale prøver skal vurdere hvordan skolen lykkes med å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning og deler...

  1
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Hvem skal gjennomføre prøvene, og hvilke prøver skal elevene ta?

  By on 14. mai 2014

  Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. Hovedregelen er at alle elever skal delta. Fritak bestemmes av...

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
 • Hva slags oppgaver skal elevene løse?

  By on 14. mai 2014

  Prøvene består av flervalgsoppgaver og åpne oppgaver. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall,...

  0
  Danielsen Ungdomsskole Haugesund
X