Danielsen bygger ny skole

Høsten 2024 vil Danielsen Ungdomsskole Haugesund flytte inn i nye lokaler på Norheim.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Tomten som det skal bygges skole på ligger like ved Norheim videregående skole og Rush trampolinepark.

Inspektør Christine Eikrem har god tro på at ny skole på Norheim blir bra.

-       Vi gleder oss stort over å endelig få drive skole i større og mer funksjonelle lokaler. Dette gir oss muligheten til å planlegge en pedagogisk, trygg og god skole for elevene.

I disse dager planlegges ferdigstilling av tegninger og planer for uteområdene.

-       Som skole ønsker vi å ha en tydelig profil som inneholder mye sosialt samspill i fysisk aktivitet. Det vil være plass til feks. arenaer for flere typer ballsport, andre apparater for aktivitet og drivhus. Utemiljøet er svært viktig for oss, forteller Eikrem engasjert.

Skolebyggingen er allerede i gang, men modulene som skolen skal bestå av bygges hos bedriften Konsmohus. På vårparten vil skolen bli satt sammen, og den vil stå klar til skolestart for skoleåret 2024/2025.

-       Skolens moduler er i produksjon og i rute. Modulene heises på plass ett par uker ut i februar, og skolen skal stå ferdig 30. juni, forteller Eikrem.

Den nye skolen vil kunne ta imot 180 elever, det dobbelte av hva skolen har av elevplasser i dag. Neste høst starter skolen opp med to 8. klasser.

Det er fortsatt mulig å søke skoleplass. Dette gjøres via skolens hjemmeside.

Andre nyheter