Masterstudenter fra Universitetet i Stavanger forsker på Tenkende Klasserom

Spennende med besøk av masterstudenter som skal forske på problemløsning i metoden Tenkende Klasserom.

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

«Vi samler inn data sammen og skal alle studere problemløsning i et tenkende klasserom, men med tre ulike vinklinger .Den første av oss skal skrive om hvordan læreren støtter opp elevene og hjelper dem i problemløsnings-arbeidet. Den andre skal skrive om hvilke strategier elevene tar i bruk under arbeid med problemløsende oppgaver. Den tredje skal se på hvilken kunnskap som er tilgjengelig for elevene i et slikt klasserom," skriver masterstudentene.

Frode Kristensen, lærer på DUH

Lærer Frode Kristensen bruker Tenkende klasserom i sin undervisning, og har gode erfaringer med undervisning på denne måten. Han har hengt opp tavler i alle klasserommene våre, både to og tre på en vegg. Vinduer blir også flittig brukt til å notere på når elevene blir utfordret til å finne en løsning på et gitt problem - og gruppene blir satt sammen tilfeldig hver gang ved bruk av en app. Inspirasjon til dette har han hentet fra arbeidet til Peter Liljedahl og hans mangeårige forskning og erfaring i metoden.

 

Lurer du på hva Tenkende klasserom er?

Her kommer en kort innføring basert på en modell, hentet fra Peter Liljedahls Building Thinking Classrooms -For teachers

Figur 1, Building thinking classrooms for Teachers

Tenkende klasserom

 • Begynn timene med problemløsningsoppgave.
 • Lag synlige tilfeldige grupper.
 • Bruk vertikale, ikke-permanente flater (vi har plasttavler som elevene skriver på med whiteboard-tusjer).
 •  
 • Presenter problemet muntlig.
 • Ingen "undervisningsvegg/ lærervegg" framme (læreren står midt i klasserommet med elevene langs veggene ved tavlene).
 • Besvar kun spørsmål som får elevene til å komme tilbake til eller videre i arbeidet.
 • Fokus på å bygge selvstendig og individuell utvikling.
 •  
 • Sørg for at alle når et minstemål i arbeidet.
 • Bruk hint i stedet for å gi svar for å gi arbeidet flyt videre.
 • Vurderingsprosess: er studentene involvert i sin læring? 
 • Bruk bevisste notater.
 •  

#PeterLiljedahl
#TenkendeKlasserom
#ThinkingClassroom
#TavlerSomMetode

Andre nyheter