200 000 kroner til Misjonssambandet

På Danielsen ungdomsskole Haugesund (DUH) har elevene samlet inn 200 000 kroner til Norsk Luthersk Misjonsarbeid (NLM) sine prosjekter i Kenya skoleåret 2020-2021. Lars Stensland, representant for hovedstyret i NLM, kom til skolen og fikk overrakt en sjekk av representant for skolen Kesía Frøyland.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Du kjenner sikkert til Operasjon dagsverk som gjennomføres i offentlige skoler. En slik dag hvor elevene arbeider for å samle inn penger til et bestemt prosjekt gjennomfører vi også på DUH, og vi har valgt å kalle den HakiDagen. Det er mye urettferdighet i verden - Haki er swahili og betyr rettferdighet.

I tillegg til HAKIdagen har vi Misjonsløp, hvor elevene ordner seg sponsorer og samler inn penger ved å gjennomføre et antall runder i en oppmålt løype i nabolaget. 

Vi er alle opptatt av rettferdighet, men kanskje først og fremst når vi opplever urettferdighet selv. Vi ønsker å løfte blikket, og at vi gjennom skolehverdagen vår også jobber for å se hvordan vi kan være med og gjøre en forskjell for andre. En måte å gjøre dette på er å samle inn penger til et godt formål.

Store deler av Kenya lider under dårlige levevilkår, blant annet fattigdom, tørke og manglende skolegang. NLM støtter arbeid innen vann, helse og hygiene, og lese-og skriveopplæring. To av elevene våre fikk reise til Kenya på besøk i januar 2020, og to av våre ansatte har også tilknytning til arbeidet gjennom tidligere opphold i Afrika. Gjennom misjonsprosjektet på DUH, vil vi være med å hjelpe NLM med å støtte befolkningen i Kenya til å få bedre tilgang til vann, skole og god helse.

Vi er stolte av elevene våre og det arbeidet de har lagt ned i forbindelse med denne pengegaven, og gleder oss over at vi skal få sende et så stort beløp til et viktig arbeid.

Andre nyheter