Har du lyst til å jobbe på Danielsen?

Er du interessert i å jobbe på en kristen ungdomsskole?

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Under "Jobbe hos oss?" ligger stillinger som er utlyst hos oss og på de andre Danielsen-skolene.

På samme side går det også an å sende CV og en åpen søknad - selv om det per dags dato ikke er lyst ut ledig stilling.

Vi har en flott gjeng med dyktige og engasjerte mennesker i personalgruppen, og vi tar gjerne imot nye, - både som vikarer og i andre stillinger det skulle åpnes for etter hvert som vi utvider og videreutvikler skolen.

Andre nyheter