Pengegave til barneavdelingen på Haugesund sykehus fra elevbedrift

De siste årene har elevbedrifter vært en del av vår skolehverdag. Skoleåret 2020-2021 ble elevbedriftene i 10. klasse oppfordret til å gi 20 prosent av innsamlede midler til et godt formål. Den ene bedriften valgte å gi enda mer.

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Fra venstre: Thea Kallevik Vinnes (14), Vårin SusortToskedal (14), Sunniva Norheim (15), Alva Espeset Hamnøy (15), Kristina Ellingsen Østebøvik (15) og Inghild Hovland.

Elevbedriften SSP (Strong, Supportive, Proud) har med sponsormidler fra Spar Skåredalen og Hamnøy AS jobbet jobbet med å redde mat fra Spar som ikke kunne selges. Med dette som utgangspunkt har de laget sunn og god mat som de har solgt i lunsjpausen på skolen, til glede for både elever og lærere.

Jentene i elevbedriften bestemte seg for å gi hele det innsamlede beløpet til Barneavdelingen på Haugesund sykehus -ikke bare 20% av det de hadde tjent. Før de tok sommerferie i juni dro de ned til sykehuset for å overrekke beløpet.

Inghild Hovland ved Barneavdelingen mottok 5105 kr fra elevbedriften, som er øremerket aktiviteter og utstyr til barn som er innlagt på avdelingen.

Elevene selv forteller: «Flere av oss i elevbedriften har på ulike måter hatt et forhold til barneavdelingen på Haugesund sykehus. Det at vi har jobbet for å samle inn penger som skulle komme barna på avdelingen til gode, har vært motiverende i arbeidet. Vi har gledet oss til å overrekke pengene til de som jobber på barneavdelingen.»

Andre nyheter