Danielsen skoler

Danielsen skoler er en kristen friskolebevegelse, med oppstart i Bergensområdet. Vi feiret 80-års jubileum i 2012 med 7 skoler fra barnetrinnet til videregående, med ca 1600 elever og ca 180 ansatte. I Bergen sentrum ligger to videregående og en ungdomsskole. På Straume på Sotra ligger barne- og ungdomsskolen, og på Osterøy, Frekhaug, Haugesund og Karmøy ligger ungdomsskoler.

Les mer om skoleeier.

X