Studietilbud
/
Helse og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Oppleves det meningsfullt å hjelpe andre? Små barn, syke, eldre, funksjonshemmede eller mennesker i en vanskelig livssituasjon? Da er helse- og oppvekstfag det riktige utdanningsprogrammet for deg.

Søk skoleplass

Om helse- og oppvekstfag på Danielsen VGS

Videregående trinn 1 helse- og oppvekstfag er et utdanningsområde som danner grunnlag for videregående trinn 2 og 3 innen helse- og oppvekstfag. På videregående trinn 2 tilbyr vi programområdene barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag. Elevene kan i Vg3 fortsette med opplæring i bedrift for å ta fagbrev, eller de kan søke påbygging til generell studiekompetanse, som vi også tilbyr.

Jeg synes miljøet er veldig bra på skolen fordi det er fine verdier her. Hver enkelt elev blir vist stor respekt, sier  Lisa Kotbi, som går på helse- og oppvekstfag og som er svært fornøyd med skolen.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Heading

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Undervisningstilbud og linjer

Vg1 helse- og oppvekstfag

Utdanningen på Vg1 gir elevene generell kompetanse med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen helse- og oppvekstfag. Kurset gir teoretisk undervisning som et felles grunnlag for den yrkesspesialisering som tilbys i Vg2.

Vg1 inneholder 12 skoletimer i uken med fellesfag, det vil si engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Langt over halvparten av timene, det vil si 17 skoletimer ukentlig, er helse- og oppvekstfag, som innebærer fagene kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og helsefremmende arbeid. I yrkesfaglig fordypning brukes to uketimer til kristendom, og det er videre noe felles yrkesveiledning i faget yrkesfaglig fordypning. Ellers kan elevene velge mellom praksis på ulike steder. Typiske praksissteder er barnehage, barneskole, sykehjem og andre helserelaterte institusjoner. Noen elever velger også helt andre steder.

Etter Vg1 kan man gå videre på Vg2 Helsearbeiderfag eller Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag her hos oss.

Last ned
Vg2 helse- og oppvekstfag

Å bli fagarbeider — Helsearbeiderfag gir yrkeskompetanse som helsefagarbeider, og man kan jobbe både med barn og voksne på sykehus, eldre på sykehjem, i bofelleskap for psykisk utviklingshemmede og innen rusomsorgen.

Utdanningen til helsearbeider er et godkjent fagbrev innenfor EU. Med fagbrev som helsefagarbeider kan man dessuten gå videre å spesialisere seg innenfor de ulike fagområdene.
Fremover vil behovet for helsefagarbeidere øke betraktelig.

Barne- og ungdomsarbeiderfag gir yrkeskompetanse til å arbeide som fagarbeider i barnehage, skole/SFO, i organisasjoner eller i andre institusjoner.

Rebecca Merkesdal, Vg2-elev 2020-2021 på BU-linjen, forteller dette om barne- og ungdomsarbeiderfag:

– BU-linjen og generelt helse- og oppvekstfagene inneholder mye variasjon i hverdagen. Det er kjekt med fag som man føler man får bruk for uansett hva man velger videre! Linjen utvikler og utruster deg som person og gir et godt grunnlag videre for yrkeslivet og høyere utdanning.

For både helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag tar man de to første årene ved Danielsen Videregående Skole (Vg1 og Vg2). Deretter følger inntil to år under læringkontrakt ved institusjon.

På barne- og ungdomsarbeiderfag og på helsearbeiderfag kan praksistiden gi gode opplevelser.

Hos oss gjennomføres praksisperioden på Vg2 ved at elevene er ute på praksisplasser så godt som hver fredag fra oktober til april. Da får elevene følge utviklingen på praksisplassen over tid, samt at de hele tiden i undervisningen har ferske opplevelser å relatere praksisen til.

Alle elevene vil også få to uketimer i kristendom samt to praksisuker relatert til fagutdanningen.

Etter et av de to Vg2-kursene kan man gå videre som lærling eller man kan søke på Vg3 påbygningskurs hos oss. Som lærling jobber man i bedrift eller institusjon, og det er fylkeskommunen som har ansvar for å skaffe lærlingplasser.

Praksis i London

Det gis mulighet for å ta noe av praksisen i London i begynnelsen av 2. termin i Vg2. Dette gjelder begge programområdene. Oppholdet inkluderer praksis i helseinstitusjoner eller barnehage/ skole, og dessuten besøk hos ulike organisasjoner.

Last ned
Lærling

I bedrift eller institusjon

Det er fylkeskommunen som har ansvar for å skaffe lærlingeplasser etter de to Vg2-kursene.

Last ned
Studietur

Alle Vg2-elevene på helse- og oppvekstfag kan være med på en studietur til London i begynnelsen av andre termin.

Det er en spennende og svært innholdsrik tur, hvor de også får kjenne litt på pulsen i storbyen London. Oppholdet inkluderer praksis i helseinstitusjoner eller barnehage/ skole, og dessuten besøk hos ulike organisasjoner. Elevene får også tid til shopping og til å besøke ulike turistattraksjoner!

Last ned

Programfag

Ingen programfag funnet

Søk studieplass

Grunnlaget for inntak til Vg1 er karakterene i fra første halvårsvurdering til jul fra 10. klasse og avsluttende karakterer fra 8. og 9. klasse. Eventuelt vitnemål dersom du er ferdig med 10. klasse. For Vg2 og Vg3 er grunnlaget alle karakterer fra Vg1 og Vg2, og 1. halvårskarakterer for inneværende år dersom du går i Vg1 eller Vg2 nå.
Søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.