Studietilbud

Vi har utdanningsprogrammene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. Vi har spennende tilbud innenfor begge de to programmene, som Vg2 i USA, forskerlinjen og KRIK-linjen.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Helse- og oppvekstfag

Oppleves det meningsfullt å hjelpe andre? Små barn, syke, eldre, funksjonshemmede eller mennesker i en vanskelig livssituasjon? Da er helse- og oppvekstfag det riktige utdanningsprogrammet for deg.

VG3 påbyggingskurs

For å få studiekompetanse kan du etter yrkesfaglig utdanningsprogram ta påbyggingskurs her hos oss.

For realfagsinteresserte

Liker du forskning og eksperimenter? Velg forskerlinjen!

VG2 i USA

Hvert år reiser inntil 30 elever på Vg2 studie-spesialisering til våre to kristne samarbeidsskoler i USA. Disse fortsetter i Vg3 når de kommer tilbake til Norge.

Forskerlinjen

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger.

Hva forteller elevene?

rolf jakob fluge (Vg1 Studiespesialisering)

- Danielsen VGS er en veldig god skole både faglig og sosialt, og det er mange flinke lærere som FAKTISK gjør timene interessante!

- Vi gjør også mye praktisk arbeid i grupper som jeg trives godt med, forteller Rolf Jacob.

Rolf jacob i midten
ella hole eikene (vg1 studiespesialisering)

–På Danielsen VGS er det et godt miljø, både godt læringsmiljø i klasserommet og blant elevene ellers, sier Ella.

- Jeg synes at lærerne har gode og varierte timer, i tillegg til at de ser den enkelte, og skaper gode relasjoner til elevene sine!

- Her er det en gøy skolehverdag med aktiviteter og andre initiativer, både i fritimer, i friminuttene og etter skolen, som kakesalg, leksehjelp med mat og konkurranser.

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.