Studietilbud

Vi har utdanningsprogrammene studiespesialisering og helse- og oppvekstfag. Vi har spennende tilbud innenfor begge de to programmene, som Vg2 i USA, forskerlinjen og KRIK-linjen.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Helse- og oppvekstfag

Oppleves det meningsfullt å hjelpe andre? Små barn, syke, eldre, funksjonshemmede eller mennesker i en vanskelig livssituasjon? Da er helse- og oppvekstfag det riktige utdanningsprogrammet for deg.

VG3 påbygging

For å få studiekompetanse kan du etter yrkesfaglig utdanningsprogram ta Påbygging til generell studiekompetanse på Danielsen.

For realfagsinteresserte

Liker du forskning og eksperimenter?  

VG2 i USA

Hvert år reiser inntil 30 elever på Vg2 studie-spesialisering til våre to kristne samarbeidsskoler i USA. Disse fortsetter i Vg3 når de kommer tilbake til Norge.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Hva forteller elevene?

"Kreative prosesser i ulike fag gjør at jeg får utviklet mine egne evner og ideer!"
Ane Vg1

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak til Vg1 er karakterene i fra første halvårsvurdering til jul fra 10. klasse og avsluttende karakterer fra 8. og 9. klasse. Eventuelt vitnemål dersom du er ferdig med 10. klasse. For Vg2 og Vg3 er grunnlaget alle karakterer fra Vg1 og Vg2, og 1. halvårskarakterer for inneværende år dersom du går i Vg1 eller Vg2 nå.
Søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene.