Forside med nyheter

En skole for alle – midt på Karmøy

  Om skolen

  Historien

  Vi ble godkjent av departementet høsten 2012, og startet opp året etter med to 8.klasser. Nå har vi nærmere 170 elever fordelt på 6 klasser.

   

  Lokalene

  Vi holder til i leide lokaler like nedenfor Veakrossen, sentralt på Karmøy. I tillegg til eksisterende bygg, har vi satt opp skolemoduler som gir oss gode og fullverdige klasserom.

  Miljøet

  Vi ønsker å se hver enkelt elev og arbeide for en trygg og inkluderende skoledag, både i timer og friminutt. Gode og kristne verdier ligger til grunn for alt vårt arbeid.

   

  Ansatte

  Våre ansatte brenner for oppgaven, og er opptatt av at hver enkelt elev skal trives på skolen, både faglig og sosialt. Samtidig har vi fokus på å holde høyest mulig kompetansenivå.

  Hvorfor oss?

  Kristne verdier

  Vår læreplan bygger på tradisjonelle kristne verdier, og dette søker vi å synliggjøre i alt vårt arbeid. Samtidig skal vi vise respekt for annerledes tenkende.

   

  Dyktige lærere

  Høy faglig standard på undervisningen er viktig når man driver skole. Samtidig søker vi å ha nye og gode læreverk til enhver tid.

  Mac

  Alle elever ved Danielsen får bærbar Mac som skal brukes i skolehverdagen og til hjemmearbeid. Vi ønsker å ta i bruk digitale hjelpemidler som kan fremme læring.

   

  Leksehjelp

  Det er viktig for oss at elevene opplever mestring og trivsel i en hektisk hverdag. Tre dager i uken tilbyr vi leksetid på skolen.

  Hva andre sier

  Man fikk være seg selv

  Dersom jeg skal beskrive skolen med ett ord, så må det bli inkluderende. Jeg opplevde et miljø som var åpent for diskusjoner og hvor man fikk være seg selv og ha egne meninger.
  – Marita Lidal

  Jeg ble sett uansett

  Jeg ble sett uansett hvordan jeg følte meg. Lærerne visste liksom hva jeg trengte, og det var voldsomt trygt og godt. Det hjalp meg i møte med fagene og i klassemiljøet vårt.
  – Anniken Saltnes Larsen

  VÅG Å TENKE!     VÅG Å TRO!     VÅG Å LEVE!

   

  “Danielsen Ungdomsskole skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser. I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.” (fra læreplanen)

   

  what-is-critical-thinking1

  X