Reguleringsplan for ny skole vedtatt

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

22.mars 2021 ble en milepæl for skolen vår. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for nytt skolebygg på Vea.

Det var mulig å følge møtet digitalt på Karmøy kommunes nettsider. Etter en innledende debatt ble vedtaket gjort med omslag 2/3 flertall. Dette er et stort øyeblikk for skolen, og flagget gikk til topps morgenen etter. Nå nærmer det seg nye fasiliteter.

Tomten ligger på sletten-området på Vea, mellom Karmøy fiskerimuseum i nord og Storhall Karmøy i sør. Nå som reguleringen er på plass, vil opsjonsavtalene med de aktuelle tomteeierene bli utløst. Neste steg er å få rammeavtale på plass slik at anbud kan bli sendt ut, avtaler inngås og byggearbeidet begynne.

Prosjektleder antyder byggestart sensommer/tidlig høst, og byggetid estimeres til 12-14 måneder. Straks bygget er klart, flytter vi. Det betyr at høstens nye 8.klassinger vil få minst ett år i nybygg om alt går etter planen.

Vi ser fremt il å få store og luftige klasserom – med havutsikt, egne rom for naturfag, mat & helse, kunst og musikk, rikelig med grupperom, et flott auditorium, en tilgjengelig administrasjon og gode arbeidsforhold for personalet. Utenfor planlegges et attraktivt område til både aktivitet og rekreasjon. Det vil tjene ikke bare oss, men også våre naboer, ja hele bygda og vel så det.

Vi gleder oss!

Andre nyheter