Grunnsteinen er lagt

Endelig er vi igang. Først spadetak er tatt på den nye skoletomten. Begivenheten ble markert på storslått vis med elever og ansatte, samt representanter fra Danielsen-gruppen, styret, eierorganisasjonene, FAU, Storhallen, Fiskerimuseet, lokalpolitikken, medier og mange andre.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Om vi ikke klippet snorer, fikk vi i alle fall fjernet gjerder og laget en akkurat passe åpning slik at alle kunne komme innenfor. Det gjorde også gravemaskinen, denne gangen reservert for barne- og famileminister Kjell Ingolf Ropstad som egenhendig tok første grabb-tak. Deretter la landbruks- og matminister Olaug Bollestad grunnsteinen i jorden – en kasse med innhold som for fremtidige arkeologer vil kaste lys over hva Danielsen var for noe den gangen.

I forkant fikk vi overrakt blomster og gratulasjoner av ordfører Jarle Nilsen. “Det er en stor dag for Danielsen-stiftelsen og for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Det er en stor dag for elevene og for de ansatte. Det er selvfølgelig også en stor dag for Karmøy kommune”. FAU-representant Rolf Einar Amland spådde befolkningsvekst i kommunen fremover. “Hvem vil vel ikke få barn når man kan sende de på en slik skole”. Du kan så si!

Bollestad poengterte at grunnsteinen ikke bare skal legges i jorden, men i skolens elever, lokalsamfunnet og hele Karmøy. Det handler om å bygge, ikke bare karakterer, men karakter, slik at elevene kan ta gode valg og ha en solid grunnstein i livet sitt. “Da bygger vi ikke bare gode folk, men også samfunnsengasjerte folk som kan lage gode samfunn rundt seg. Det er en viktig del av å ha en skole”. Hun minnet personalet på den utrolig viktige oppgaven de har med å gi ungdommene et fundament for livet.

Ropstad uttrykte begeistring over valget av den unike tomten. Det er lett å være enig i. Idrett på den ene siden, kultur på andre, og like nedenfor den vakre Veavågen. Skoler som Danielsen har livets rett, og retten til å velge skole er nedfelt i menneskerettighetene. “Der pekes det eksplisitt på begrunnelsen til å velge annen skole basert på religiøs overbevisning, slik som en kristen grunnskole”.

Ministeren fastslo at privatskoler tilbyr et verdifullt alternativ til den offentlige skolen. De støtter opp om foreldreretten til å velge det man anser som best for sitt barn – “og viktigst av alt – det er jo fantastisk gode skoler”. Regionsleder i NLM, Kolbjørn Bø, nyttet anledningen til å takke de politikerne og partiene som har gitt organisasjoner muligheten til å etablere alternative skoler.

“Det jeg driver med som politiker er i bunn og grunn det samme som dere gjør på Danielsen. Vi gjør det vi kan for at barn og unge skal ha en god og trygg oppvekst fordi vi vet at det er den beste investeringen et samfunn kan gjøre. For et samfunn som er godt for barna, er godt for alle.” (K.I.Ropstad)

Innimellom alt dette bidro også våre kjære elever. Elevrådsrepresentant Tomas Sund fortalte hva skolen betyr for de som går her og sa noe om de ulike bidragene til grunnstein-kassen. Og sist, men ikke minst – det vil si aller først – satte 9.trinn tonen med en remixet fremførelse av Country Roads:

Almost heaven, West of Karmøy
Såle Mountain
Just by Aureivatnet
Life is old there
Older than the trees
Younger than the mountains,
Growin´like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
Danielsen, Veavågen
Take me home, country roads

Ja, sannelig. Snart er vi der.

Andre nyheter