Tar foreldreopplysning på alvor! Som eneste skole på Karmøy

Danielsen Ungdomsskole Karmøy ønsker et godt samarbeid med hjemmene. Som den eneste skolen på Karmøy har vi samlinger for foreldre og elever sammen hvor vi setter søkelys på rus og nettbruk.

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Vi gleder oss over alle elevene som kommer til oss, og ikke minst ønsker vi et godt samarbeid med hjemmene de kommer fra. De utfordringene ungdommene har på skolen, vil ofte ikke være fremmede for foreldrene. Derfor jobber vi sammen for å møte utfordringene ungdommene møter i dag.

Både i åttende og niende klasse har vi et tverrfaglig prosjekt med søkelys på rus og nettvett. På skolen får elevene mulighet til å reflektere over utfordringer knyttet til rus og nettvett. Undervisningen er praktisk, hvor elevene jobber i grupper og får et pusterom fra de "vanlige" fagene.


Slike prosjekter har de fleste ungdomsskoler, men Danielsen Ungdomsskole Karmøy tar dette et skritt lenger. Vi jobber oss nemlig inn mot et foreldremøte hvor ungdommene er med. Her har vi besøk utenfra, hvor politi og andre instanser som jobber forebyggende er med. Elevene deltar også i samlingen, med egne kortfilmer.

VIKTIG FORELDRE- OG ELEVSAMLING: Eline Ve fra politiet på besøk på Danielsen Ungdomsskole med et forebyggende foredrag om nettvett. Her sammen med rektor Jostein Skartveit.

I forrige uke var det foreldrene til elevene niende klasse som var invitert sammen med elevene for å sette søkelys på nettvett. Denne gangen var Eline Ve fra politiet med oss. Hun jobber spesielt i forhold til forebygging, og hadde et tankevekkende og ærlig foredrag. I etterkant var det gruppearbeid, hvor elevene og foreldrene jobbet sammen om forskjellige tilbakemeldinger.

Innimellom travle dager, er det godt å stoppe litt opp og tenke over nettbruken vår. Og kanskje våkne litt opp i forhold til de utfordringene som følger med å være aktiv på sosiale medier. Tilbakemeldingene fra flere av foreldrene i etterkant viser at mange setter pris på dette.

Spesielt tankevekkende var det også å få presentert en undersøkelse om nettbruk som ble gjort i de to niende klassingene ved skolen. Forøvrig flott presentert av to av elevene. Spesielt la vi merke til hvor mange som var aktive på nettet etter klokken 24.00. Noe som helt klart svekker konsentrasjonen og arbeidslysten til elevene neste dag ...

Andre nyheter