Gravearbeidet har startet

Da er det med begeistring vi kan registrere at gravemaskinene er på plass på den nye tomten vår. Arbeidet har med andre ord begynt for alvor. Estimert byggetid er et drøyt år slik at vi har forhåpninger om å komme inn til julen 2022. Vi gleder oss.

Andre nyheter