Elever samlet inn 160 000 til barn i Mongolia - nå er det i gang med ny innsamling

I fjor samlet Danielsen Ungdomsskole Karmøy inn hele 160 000 kroner på forskjellige arrangementer. Torsdag andre november skal elevene igjen ha Misjonsarbeidsdag.

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

MISJONSARBEIDSDAG: Det er viktig for alle mennesker å gjøre noe som er større enn oss selv. Vite at det vi gjør faktisk betyr veldig mye for noen andre enn oss selv. På bildet øverst ser du elevrådet ved skolen som er nøkkelpersoner i arbeidet med flere av misjonsprosjektene dette skoleåret.

Torsdag andre november skal elevene våre gjøre en arbeidsinnsats for barn med funksjonsnedsettelser i Mongolia. Barn som vanligvis blir satt til sides og oversett i samfunnet. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver seks aktivitetssenter for disse barna, hvor det siste ble åpnet i byen Khovd for halvannen måned siden.

 

Se forøvrig informasjon om arbeidet på følgende lenke:

https://www.nlm.no/internasjonalt-arbeid/omrader/mongolia/?tab=blogg

Å bry seg om andre, og gjøre en innsats for et medmenneske er verdifullt. På Misjonsarbeidsdagen vil elevene jobbe minst fire timer, for å tjene minst 200 kroner til skolens misjonsprosjekt. Det skal sies at mange jobber mer enn fire timer, og tjener inn mer enn minstebeløpet på 200 kroner.

 

Mange av elevene jobber sammen med en av foreldrene sine denne dagen, skaffer seg jobb i alt fra butikker, bedrifter og barnehager. Andre igjen gjør en arbeidsinnsats i hjemmet. Elevene har fått med seg informasjon hjem, og må levere inn skriftlig svar med arbeidssted.

 

Foruten denne arbeidsdagen, vil elevene også få inn verdifulle inntekter til dette prosjektet i Mongolia gjennom Åpent Hus i november og Misjonsløpet til våren.

To herlige søsken leker sammen. Å spre glede for andre er akkurat det elevene ved Danielsen Ungdomsskole Karmøy gjør med sin flotte innsats for misjon (Foto: NLM/Øyvind Ganesh Eknes)

Andre nyheter