Feide portal

Danielsen Ungdomsskole Karmøy sine FEIDE-tjenester:


ItsLearning     Læringsplattform for lærere og elever

Ordnett     Ordlister på flere språk

IntoWords     Skrive- og leseprogram

Unibok     Engelsk og matematikk

Fagbokforlaget     Samfunnsfag og norsk

Gyldendal     Naturfag


Min Feide     FEIDE – Sjekk ut din FEIDE-konto

X