Åpen uke

Uken hvor timeplanen snus på hodet og vi utforsker de tverrfaglige temaene

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Danielsen ungdomsskole jobber for å være en annerledes skole hvor elevene blant annet får muligheter til å utfolde seg i flere settinger enn det tradisjonelle klasserommet. I kombinasjon med et ønske om å fremme og synliggjøre de tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, bærekraftigutvikling og demokrati og medborgerskap, har vi to ganger i året arrangert åpen uke på skolen. I denne anledningen fordyper vi oss på de ulike trinnene i ett av disse tre temaene, og snur opp ned på timeplanen for å skape en annerledes uke.

Målet med uken er at elevene skal få en uke spekket med variertundervisning, nye impulser og en anledning for å kunne vise frem nye sider ved seg selv. I år hadde vi åpen uke i uke 46, og 8.trinn hadde fokus på psykiskhelse og livsmestring, og deltok i interaktive opplegg om nettvett og mobbing, de fikk foredrag om røde og grønne tanker, vi brukte tid sammen og ute i naturen for å skape mestringsopplevelser og gode relasjoner, og de fikk bryne seg på undervisningsopplegg hvor vi utforsket ved hjelp av film, foredrag, selvstendig refleksjon og diskusjon om ulike perspektiv på psykisk helse. 9.trinn tok et dypdykk i bærekraft og sosial bærekraft, og elevene har blant annet vært på utflukter hvor de har fått lære om CO2-lagring og kunst av plast, laget konferanse, fått besøk av BIR og produsert god mat av varer som har gått ut på dato. 10. trinn hadde fokus på demokrati og bærekraft med vekt på stikkordet «si det!». I denne anledning har de jobbet med personlig engasjement, retoriske virkemidler, ytringsfrihet, de har holdt klassedebatter om tema som influensere, leksefri skole og hverdagsrasisme, og arrangert opprop.

 Det ble en uke med mye læring, spennende samtaler og fine stunder sammen med elevene. Nå ser vi frem til neste åpen uke i februar 2023!

Andre nyheter