En smakebit på livet på videregående skole

På Danielsen ungdomsskole Bergen tilbyr vi, i samarbeid med Danielsen videregående skole, elevene på 10. trinn å få ta 1T-matematikk i stedet for valgfag. Faget krever ekstra innsats og dedikasjon fra elevene, men responsen og interessen fra elevenes side viser at tilbudet både treffer og stimulerer lærelyst hos en gruppe elever som søker ekstra utfordringer i skolehverdagen.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Vi på DUB er svært stolte av å være en av få skoler i Bergen som kan tilby elevene våre kurs i 1T-matematikk allerede i 10. klasse. Tilbudet har vi klart å stille i stand takket være et godt samarbeid med Danielsen vgs., og elevene som velger å delta i faget, får undervisning fra dyktige mattelektorer som har god kompetanse og erfaring innenfor fagretningen. Elevene får en dag i uken undervisning på DUB, i tillegg til at de en dag i uken tar turen over på Danielsen vgs. for videre undervisning og oppfølging. Dermed får også elevene en smakebit på livet på videregående skole, noe som kan være ekstra spennende.

Håkon, Alexandra og David er tre av årets deltakere i faget, og de er alle svært fornøyde med valget de tok. Alexandra forklarer at det ikke er noen tvil om at faget krever både dedikasjon, hjemmearbeid og den lille ekstrainteressen for realfag, men de er alle svært takknemlige for muligheten til å utfordre egne matematiske evner og faglig forståelse. Elevene beskriver selv at de ofte har kjent på at de ligger noe foran de andre i klassen i matematikk, og at muligheten til å ta 1T har gitt dem en driv og interesse for videre fagligutvikling. Elevene beskriver en undervisning hvor de har dedikerte og interesserte lærere som sørger for god oppfølging og variert undervisning, men at det også krever en del av dem som deltakere. Faget fører med seg flere undervisningstimer enn hva de andre elevene på DUB har, i tillegg til hjemmearbeid og prøver.  

Håkon påpeker hvordan det var en brå og noe hard start på høsten å gå fra 9. trinnsmatematikk til 1T-matematikk parallelt med 10. trinnsmatematikk, men han forklarer også hvordan dette etter hvert gikk seg til og at det var gøy å kjenne på at han måtte jobbe litt ekstra for å få det til. Han beskriver at han tidvis kan kjenne på en irritasjon når han ikke forstår det han jobber med, men at dette også gir ham en indre driv for å jobbe på videre og en interesse for å lære nye ting. Alexandra påpeker også hvordan det kan være tøft om en havner bakpå, men at hvis en er interessert i faget og gir det lille ekstra, vil en klare å holde følge. Hun påpeker videre hvordan det er gøy å få muligheten til å fordype seg i et fag på et høyere nivå, og at det er en fin mulighet for å finne ut om realfag er veien for en å gå videre. 

Hvert år fullfører 10–15 elever faget ved DUB, og vi ser frem til å også kunne gi neste års 10.-klassinger denne muligheten.Det er ingen tvil om at dette er et tilbud for de mest motiverte elevene, og det er kjekt at vi er en av få skoler i Bergen som har muligheten til å tilby en gruppe motiverte og nysgjerrige elever denne muligheten for faglig fordypning i matematikken, som også gir dem muligheten til raskere å fordype seg i de tyngre realfagene i videregående skole når de kommer dit.

Andre nyheter