Nytt misjonsprosjekt ved DUB - KENYA

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Elevrådet ved DUB presenterte det nye misjonsprosjektet på felles skolesamling tirsdag 27.09. Da avslørte de to prosjekt i Kenya som blir fokuset dette og neste skoleår.  

De to prosjektene DUB skal ha fokus på denne perioden er:  

Kvinners rettigheter

Manglende utdanning blant kvinner er særlig et problem i Øst-Kenya og ved kysten. Derfor ønsker Misjonssambandet å gi voksne i dette området tilbud om grunnleggende lese- og skriveopplæring. Etter kurset fortsetter noen med å lære både engelsk og matematikk. Misjonssambandet vil med lese- og skriveferdigheter gi et viktig bidrag i kampen mot fattigdom og for likestilling og samfunnsdeltagelse. Gjennom sykurs bidrar man også til at kvinnene kan få seg arbeid og starte sin egen bedrift

Levevilkår

I Øst-Kenya er tørkeperiodene preget av prekær vannmangel og det kan gå 1-1,5 år mellom hver gang det regner. Misjonssambandet driver derfor et vann-, helse- og hygieneprosjekt ved Tana River. Ved hjelp av sterk lokal deltakelse bygges store vanntanker i flere landsbyer for å samle regnvann til drikkevannskilder.  

Som et ledd i helse- og hygieneundervisningen samarbeider også Misjonssambandet med lokalbefolkningen om å få en slutt på det store søppelproblemet. Prosjektet vil forbedre hverdagen for både barn og voksne i hele området.  

Appell fra elevrådet:

Vi i elevrådet har valgt ut disse prosjektene fordi vi tror det kan føre til at mange kan få et bedre og enklere liv. Og gjennom å hjelpe kan vi vise Guds kjærlighet til mennesker selv om de bor veldig langt unna Bergen. Vi håper alle vil bli gira på prosjektene og ønske å gjøre en innsats for kvinners rettigheter og bedre livsvilkår i Kenya.  

Andre nyheter