Kreativ Misjon – slik det skal være!

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

De siste årene har vi måttet tilpasse oss, og tilpasse oss. Arrangement har blitt avlyst, føringer for både antall mennesker og avstand har begrenset oss, og store tradisjoner som Kreativ Misjon har blitt tilsidesatt (av god grunn!). Men 2022 ble året vi endelig kunne trå til med full tivolistemning, kreative innslag og gode slagere som åresalg og bingo igjen! Alt til inntekt for skolens misjonsprosjekt i Kenya.  

Pengene som samles inn i anledning Kreativ Misjon går til misjonsprosjektet til skolen i Øst-Kenya. Prosjektet drives av Misjonssambandet, og støttes av Norad, og for hver krone som tjenes inn vil Norad gi ni kroner. I mars/april vil også to elever få muligheten til å reise ned og besøke prosjektet i Kenya, sammen med noen fra staben. Bistandsprosjektet har i hovedsak to fokusområder de innsamlede pengene skal gå til arbeid med. Dette er kvinners rettigheter og levevilkår.  

Selv om vi i både 2020 og 2021 ikke kunne gjennomføre et av DUB sine mest kjente arrangement, virket det ikke som om noen hadde glemt hvordan Kreativ Misjon skal være. Skolestaben, elever og foreldre trådde til der det trengtes, og bidro i å skape en kveld vi sent vil glemme. Nå gjenstår det bare å vente i spenning på hvor mye vi klarte å samle inn til prosjektet.  

Fy så godt det var å være tilbake igjen! Og vi glede oss til å se resultatet fra det harde arbeidet, og ikke minst prosjektets utvikling de neste tre årene.

Mange prøvde lykken på lykkehjulet
Andre fornyet garderoben på årets loppemarked.

Andre nyheter