En uke med spekket med faglig fordypning, nye innspill og refleksjon

Endelig var det duket for skoleårets andre runde med Åpen uke. Elevene har trinnvis fordypet seg i et av de tverrfaglige temaene bærekraft, folkehelse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, og fått erfare en litt annerledes skolehverdag. Uken har vært proppet med alt fra gjesteforedragsholdere, film, besøk fra ulike instanser, museumsturer, omvisninger og produksjon av eget arbeid.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Denne uken har 8. trinn fordypet seg i temaet bærekraft, medvekt på forbrukeransvar, og FNs bærekraftsmål nr. 12; Ansvarlig forbruk ogproduksjon. I denne anledning har de både fått forelesninger, produserttekster, jobbet i grupper, vært på museumsbesøk hos blant annet Salhustekstilmuseum, sett film om klesindustrien og forsøpling, hatt klesbyttetime,fått besøk av gjesteforedragsholdere, produsert kunst og vært på besøk hosulike samfunnsinstanser som Norges Miljøvernforbund.

9. Trinn har jobbet med Demokrati og medborgerskap, og utforskethva det vil si å være en medborger. Her har de blant annet fått kjøre ribb ogutforsket havet sammen med Storeblå og Norsk Fiskerimuseum. Elevene har ogsåfått besøk av rusmisbrukere som har gitt et sterkt perspektiv på hvordan en måta ansvar for egne valg og hvordan disse påvirker andre. I tillegg har de settfilm, vært på museumsbesøk, hatt gjesteforelesere, gjorte en innsats for andremed vekt på medborgerskap og drevet med reflekterende arbeid og oppgaver.

Folkehelse og livsmestring er det overordnede temaet 10.trinn har jobbet med, og da med vekt på menneskeverd. I løpet av uken harelevene fått ulike foredrag, jobbet med tekstarbeid og deltatt i samtalegrupperom tema som sex og overgrep, menneskeverd, forbilder som har påvirketsamfunnet, trening og kosthold og avspenningsteknikker. De har bevegd seg overet bredt tema, og hatt spennende besøk fra blant annet politiet,livsvernorganisasjonen Menneskeverd, Alexis Lundh og Åpne dører. Elevene harogså fått luftet hodet mellom slagene, og var på tirsdag halve dagen på tur tilSkomakerdiket.

Skoleårets siste «Åpen uke» går nå inn for landing, men vihåper at elevene vil ta med seg de mange nye inntrykkene og erfaringene videreinn i skoleåret. Det har vært en sann glede å få utforske de tverrfagligetemaene sammen med dem! Nå tar vi oss alle en velfortjent vinterferie.

Andre nyheter