Matematikk (1T) for 10. klassinger

Ungdomsskoleelever kan ta matematikk 1T hos oss når de går i 10. klasse. Da kan elevene gå videre med matematikk R1 i Vg1 og matematikk R2 i Vg2 . Man kan dermed bli ferdig med dette faget ett år tidligere og få muligheten til å fordype seg i andre fag i Vg3, og kanskje mulighet til å ta universitetsfag i samarbeid med Universitetet i Bergen i Vg3.

Vg1-elevene Torbjørg Synnøve Berg og Erik Martinus Kvamme Fjeldstad tok matematikk 1T hos oss forrige skoleår når de gikk på ungdomsskolen, og anbefaler det gjerne til andre ungdomsskoleelever. Erik er glad i matematikk og ønsket en ekstra utfordring i forhold til det de hadde fra før av i 10. klasse. Torbjørg valgte å ta matematikk 1T i 10. klasse fordi hun da ville slippe å ha matematikk i Vg3, da det er så mange andre fag å konsentrere seg om det siste skoleåret.

– Hvordan var stoffet og hvor vanskelig var 1T-matematikken?

– Jeg måtte jobbe masse det, for det er egentlig ganske vanskelig stoff. Men det ga mer rom for å jobbe med faget på ungdomsskolen siden de andre fagene der var enklere enn det de er nå på videregående, svarer Erik.

– Før jul syntes jeg faget var helt greitt og ikke vanskelig. Etter jul var det vanskeligere. Det er ikke sikkert jeg hadde måttet jobbe like mye med faget hvis jeg hadde tatt det først i år og ikke i fjor, sier Torbjørg. Men jeg ville valgt det samme om igjen, fortsetter Torbjørg.

 

Torbjørg Synnøve Berg og Erik Martinus Kvamme Fjeldstad

Torbjørg Synnøve Berg og Erik Martinus Kvamme Fjeldstad

X