Biblioteket

Biblioteket ligger sentralt i skolens 3. etasje. Det har 30 arbeidsplasser, og en variert boksamling. Skolens elever kan bruke biblioteket til selvstudium, og de kan låne bøker.

Åpningstider: Mandag – fredag: Kl. 6.30 – 18.00

X