Elevaksjonen går til familieprosjekter i Peru og Bolivia

I år samler vi inn penger til flere familieprosjekter i Peru og Bolivia i Sør-Amerika. Familieprosjektene drives av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Mange barn vokser opp under vanskelige familieforhold, og ved å støtte elevaksjonen er du med på å hjelpe familiene deres. Familieprosjektene er med på å forandre samfunnet innenfra, og har blant annet fokus på sosial kompetanse, konfliktløsning, positiv oppdragelse og ekteskapskurs.

Bilde er tatt av Elise Haugland i NLM.

Hvordan kan man gi penger støtte innsamlingen:
– Vippse til: #514600 (trykk på kjøp og betal)
– Overføre til kontonummer: 3624.24.34255

X