Elevaksjonen

Bistands- og misjonsprosjekt i Peru og Bolivia

Alle midler som samles inn under elevaksjonen 2017/2018 går til et bistands- og misjonsprosjekt i Peru og Bolivia. Dette prosjektet drives av NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) og støttes også av NORAD, noe som vil si at for hver krone vi samler inn, vil NORAD støtte prosjektet med ni ekstra kroner!

Bolivia og Peru er land med store kontraster, der noen lever i dyp fattigdom, mens andre lever et liv i luksus. Begge landene har dessverre har store utfordringer innen rus og vold. NLM samarbeider med den nasjonale kirken og reiser rundt på skoler og barnehager og snakker om forebygging av vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, rusmisbruk og kriminalitet. De arrangerer kurs for foreldre og familier om ekteskap, barneoppdragelser og gode verdier i samfunnet. Målet med dette arbeidet er å forandre samfunnet innenfra.

NLM samarbeider også med den nasjonale kirken om å gjøre Jesus kjent i Bolivia og Peru. De arrangerer leirer, og det er også mye barne- og ungdomsarbeid lokalt i menighetene i form av søndagsskoler og ungdomsgrupper. Her holdes også kurs for pastorer og andre ledere i kirken, og NLM ønsker også å hjelpe de lokale pastorene med å holde bibelkurs i menighetene sine.

Elevaksjonens vipps-nr. til prosjektet er 130923 og kontonr.: 3624.24.34255. Alle bidrag monner, og som nevnt støtter NORAD prosjektet med ni kroner for hver krone som gis!

Les gjerne mer om prosjektet og de forskjellige sidene av arbeidet deres der på NLMs nettside: http://www.nlm.no/nlm/stoett-oss/prosjektkatalogen/soer-amerika

X