Elevaksjonen: Helseprosjekt i Etiopia

I år samler vi inn penger til et helseprosjekt i Etiopia som Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har. NLM har tidligere bidratt med å bygge sykehus, helsestasjoner, utstyr og opplæring av helsepersonell i Etiopia, som er et av verdens mest fattige land. Helseprosjektet som vi støtter i år går spesielt ut på å få ned mødre- og barnedødeligheten i ulike områder i landet. For etiopiske kvinner som bor langt fra sykehus er det å bli gravid ekstremt risikabelt. Det er lange avstander til sykehus og mangel på både gode veier, biler, leger, utstyr og kompetanse. Dette gjør at legetjenester er utilgjengelige for mange. Derfor vil én av 40 etiopiske kvinner dø av svangerskapsrelaterte komplikasjoner (i Norge er tallet én av 76 000). I tillegg dør mange nyfødte barn på grunn av komplikasjoner under fødselen.

For hver krone Danielsen klarer å samle inn i løpet av året vil NORAD legge til 9 kroner. For å gjøre mattestykket lett, hvis vi altså samler inn 2kr, vil NORAD støtte prosjektet med 18kr. Hver krone hjelper!

Hvordan kan man gi penger støtte innsamlingen:
– Vippse til: #514600 (trykk på kjøp og betal)
– Overføre til kontonummer: 3624.24.34255
– Eller ved å gi i bøssene som elevene går rundt med fram til og med 21. mars

X