Elevtjenesten ved Danielsen VGS

Elevtjenesten ved Danielsen Videregående Skole er tilgjengelig for alle elever. Elevtjenesten er et tverrfaglig team som i samarbeid med lærerne og ledelsen ved skolen støtter opp om å skape et godt læringsmiljø.

Elevtjenesten tilbyr også karriereveiledning i form av gruppeveiledning og individuelle samtaler. Vi bruker interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Enkleste måten å komme i kontakt med oss på er å sende melding på It´s learning/teams, men vi har også “åpen dør” slik at du kan komme uten avtale. Vi er lokalisert på rom 403, biblioteket og på rom 303, der du treffer helsesykepleier.

 

Rådgiverkontoret i 4. etg, rom 403: 

– Bjørn Dahl, rådgiver for klasse 1F, 1A, 1C, 1F, 2B, 3A, 3B.
– Unni Kristin Heggernes, rådgiver for klasse 1B, 1G, 2A, 2F, 3E, 3G.
– Alvrunn Hagerup, rådgiver for klasse 2G og 2H, spesialpedagog for alle elever
– Inge Wilhelm Økland, skoleprest for alle elever


Rådgiverkontoret i 3. etg, biblioteket
Torstein Sætre, rådgiver for klasse 1D, 1H, 2D, 3C, 3F.


Helsesykepleier i 3. etg, rom 305:
Irene Treidene, helsesykepleier for alle elever


Driftsleder/IKT:
Magne Engjom, driftsleder og IKT

Rådgiverne

Bjørn Dahl

Alvrunn Hagerup

Rådgiver og spesialpedagog

Torstein Sætre

Unni Kristin Heggernes

Helsetjenesten

Irene Treide

Helsesykepleier

Skoleprest

Inge Økland

Skoleprest

Driftsleder/ IKT

Magne Engjom

Driftsleder/ IKT

Ved akutt fare for liv og helse

RING 113

Kirkens SOS – 22 40 00 40
Ring – melding – chat
soschat.no

Mental helse – 116 123
sidetmedord.no

Livskrisehjelpen
ved Bergen legevakt
55 56 87 54

X