Elevtjenesten ved Danielsen VGS

Elevtjenesten ved Danielsen Videregående Skole er tilgjengelig for alle elever. Elevtjenesten er et tverrfaglig team som i samarbeid med lærerne og ledelsen ved skolen støtter opp om å skape et godt læringsmiljø.

Enkleste måten å komme i kontakt med oss på er å sende melding på It´s learning/teams, men vi har “åpen dør” slik at du kan komme uten avtale. Vi er lokalisert på rom 403, biblioteket og på rom 303, der du treffer helsesykepleier.

 

Rådgiverkontoret i 4. etg, rom 403: 

– Bjørn Dahl, rådgiver for klasse 1F, 1A, 1C, 1F, 2B, 3A, 3B.

– Unni Kristin Heggernes, rådgiver for klasse 1B, 1G, 2A, 2F, 3E, 3G.

– Alvrunn Hagerup, rådgiver for klasse 2G og 2H, spesialpedagog for alle elever

– Inge Wilhelm Økland, skoleprest for alle elever


Rådgiverkontoret i 3. etg, biblioteket 

Torstein Sætre, rådgiver for klasse 1D, 1H, 2D, 3C, 3F.


Helsesykepleier i 3. etg, rom 305: 

Irene Treidene, helsesykepleier for alle elever


Driftsleder/IKT: 

Magne Engjom, driftsleder og IKT

Rådgiverne

Bjørn Dahl

Alvrunn Hagerup

Rådgiver og spesialpedagog

Torstein Sætre

Unni Kristin Heggernes

Helsetjenesten

Irene Treide

Irene Treide

Helsesykepleier

Skoleprest

Inge Økland

Inge Økland

Skoleprest

Driftsleder/ IKT

Magne Engjom

Magne Engjom

Driftsleder/ IKT

X