Liker du forskning og eksperimenter? Velg forskerlinjen!

Forskerlinjen er skreddersydd for deg med interesse og motivasjon for realfagene. Gjennom utforskende arbeidsmetoder vil du få innsikt i praktisk forskning samt muligheten til å programmere og eksperimentere med ulike teknologiske innretninger. 

Hva er forskerlinjen?

Brobygging på Vilvite

 • Et løp som starter med programfaget teknologi og forskningslære (TOF1) i Vg1, og med tverrfaglig samarbeid med naturfag i Vg1.
 • Et tilbud for elever med realfag som programområde i Vg2 og Vg3.
 • Et studieløp som har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.
 • Elevene jobber med prosjekter der vi fokuserer på forskningsmetodikk, etiske refleksjoner og teamarbeid.
 • Flere kortere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.
 • En linje med variert undervisning der vi blant annet har studietur til Odda (Vg1).

Utforskende arbeidsmetoder

På forskerlinjen ønsker vi å utvikle undervisningsopplegg som bygger på utforskende metoder. Vi tar utgangspunkt i elevenes erfaringer og forståelse av virkeligheten. Elevene skal lære å stille spørsmål, gjøre gode observasjoner, reflektere og trekke konklusjoner på bakgrunn av dette. Det er også viktig å lære hvordan resultater og konklusjoner kommuniseres til andre, både muntlig og skriftlig. På dette grunnlaget skal elevene bygge naturfaglig kompetanse.

Fordelen med utforskende læringsmetoder, er at de gir elevene en mer helhetlig forståelse av hva fagene dreier seg om. Elevene vil også få bedre innsikt i hvordan man kan finne svar på nye naturfaglige problemstillinger.

Naturfaglige eksperimenter er gøye og lærerike!

Hvem bør søke forskerlinjen?

 • Du som liker naturfag og matematikk, og mestrer disse fagene bra
 • Du som ønsker å velge realfag som programområde.
 • Du som vil ta faget TOF1 i Vg1. *
 • Du som er nysgjerrig på natur og teknologi.
 • Du som ønsker et godt læringsmiljø med fokus på realfag.

Mer info om forskerlinjen

 • Elevene tar TOF1 i Vg1.
 • Geografi flyttes fra Vg1 til Vg2 for å redusere arbeidsbelastningen i Vg1
 • I Vg2 og Vg3 kan elevene velge et spennende og godt realfagstilbud der undervisningen benytter seg av forbindelser til forskningsinstitusjoner og næringsliv.
 • TOF1 gir ½ realfagspoeng ved opptak til høyere utdannelse.
 • I tillegg til ordinære elevpenger må elevene betale 200,- pr. måned i Vg1.
 • Innbetalingene er med å dekke studieturen til Odda og andre kortere ekskursjoner i Vg1.

Vannanalyse

Vannanalyse i teknologi- og forskningslære

Fag og inntak

Skolen gir tilbud om å søke seg til forskerlinjen i Vg1 ved svar på inntak til Vg1 studiespesialisering.

For å unngå for stor faglig belastning for forskerlinjeelevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta faget geografi i Vg3.

IMG_2753

Studietur til Odda i Vg1.

 

X