Handlingsplan - seksuelle krenkelser

«Handlingsplanen for håndtering av seksuelle krenkelser» sier noe hvordan skolen arbeider for å forebygge seksuelle krenkelser og hvordan varsler om dette blir håndtert. Rektor har en ressursgruppe som gir råd i slike saker, og denne består av rektor, ansvarlig inspektør for §9a-saker og helsesykepleier.

Handlingsplan for håndtering av seksuelle krenkelser (165 kB)

Personvernerklæring

Her finner du personvernerklæringen for Danielsen VGS.

 

I samtale hos elevtjenesten

X