Karriereveiledning

Her på Danielsen VGS har vi god karriereveiledning.

I tillegg til gruppeveiledning og individuelle samtaler bruker vi interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Utdanning.no er en nasjonal fellesportal for utdannings og yrkesinfomasjon.

X