Karriereveiledning

Her på Danielsen VGS har vi god karriereveiledning. I tillegg til gruppeveiledning og individuelle samtaler bruker vi interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Utdanning.no
Nasjonal fellesportal for utdannings og yrkesinfomasjon

X