KRIK-linjen

KRIK-linjen er en fordypningslinje på studiespesialisering med ekstra fokus på programfaget breddeidrett. Faget har et omfang på 5 uketimer i Vg1.
I Vg2 og Vg3 gis det også tilbud om programfaget breddeidrett, avhengig av oppslutning.

Ved å bruke KRIK-navnet ønsker vi å formidle at fordypningslinjen gir kristen tro en plass i skolehverdagen.

KRIK-linjen søker å skape et ekstra godt fellesskap gjennom flere ekskursjoner på alle årstrinn. Godt fellesskap gir høy trivsel og motivasjon til å takle en travel skolehverdag. I Vg1 vil volleyball og fotball bli mest vektlagt av lagidrettene, mens orientering vil være i fokus som en individuell idrett.

Hvert skoleår vil det være flere kortere ekskursjoner over et par dager, hvor breddeidrett vil være i fokus.Det vil også være et tverrfaglig fokus under disse ekskursjonene. Det er derfor et tillegg i skolepengene per måned på 200,- pr. måned i Vg1, 400 pr. måned i Vg2 og 600 pr. måned i Vg3 (for 10 måneder pr år alle årene).

X