KRIK-linjen

KRIK-linjen er en fordypningslinje på studiespesialisering med ekstra fokus på programfaget breddeidrett. Faget har et omfang på 5 uketimer i Vg1.

I Vg2 og Vg3 gis det også tilbud om programfaget breddeidrett, avhengig av oppslutning.

Ved å bruke KRIK-navnet ønsker vi å formidle at fordypningslinjen gir kristen tro en plass i skolehverdagen. Det vil i tillegg bli lagt stor vekt på oppfølging av den enkelte elev. Eleven vil få støtte og hjelp til å strukturere og planlegge dagen med skole og idrett slik at han eller hun mestrer dette på en god måte.

Fordypningslinjen vil ha et tverrfaglig fokus, hvor fysisk aktivitet vil inngå i flere fag.  I Vg1 vil volleyball og fotball bli mest vektlagt av lagidrettene, mens orientering vil være i fokus som en individuell idrett.

Hvert skoleår vil det være flere kortere ekskursjoner over et par dager, hvor breddeidrett vil være i fokus. Det er derfor et tillegg i skolepengene per måned på 200,- pr. måned i Vg1, 400 pr. måned i Vg2 og 600 pr. måned i Vg3 (for 10 måneder pr år alle årene).

X