Matematikksirkelen ved UiB

Vg3-elevene Anders Daltveit Melve (til høyre) og Simon Strandenes har tatt faget matematikksirkelen på Universitetet i Bergen i år, samtidig som de har gått i Vg3 her på Danielsen.

– Matematikksirkelen er et fag for spesielt interesserte i videregående, forteller Simon.
– Det er egentlig rettet mot de som er ferdig med R2, men elever som ikke er ferdig med R2 kan også ta det. (R2 er matematikk for realfag. Red.anm.). Man lærer ulike tema, for eksempel kodeteori, som å sende hemmelige koder, for eksempel RSA-koder, forklarer Simon.
– Så har vi hatt om symmetri, og lært at det ligger noe litt dypere i det, og at symmetri innenfor matematikken heter gruppeteori, fortsetter Simon. Dette blir brukt innenfor anvendt forskning, for eksempel partikler, og man kan speile og rotere dette. Det vi lærer er universitetsrettet, og han som underviser er professor i matematikk. Det er gøy, for vi får et innblikk i universitetet og hvordan de lærer, mener Simon.

 

– Abstrakt algebra er mye gøyere enn jeg trodde det skulle være, sier Anders.
– Alt vi har lært har vært kjekt, synes Simon. – Vi lærte korttriks ut fra det vi lærte om symmetri, eller gruppeteori. Du lærer å se på matematikken på en annen måte. Alle som er litt ekstra interessert og har for eksempel R2, til dem er det virkelig å anbefale å ta faget matematikksirkelen.
– Det var skremmende i begynnelsen, forteller Anders. – Man må bare holde ut for det tar litt tid før man begynner å se sammenhenger og forstå. Det er noe helt annet enn hva vi lærer på videregående, fortsetter han.

Faget matematikksirkelen er på 10 studiepoeng og er tilpasset skoleåret for videregående elever, med eksamen i april og undervisning etter skoletid. Man søker via videregående skole, og søknadsfristen er 20. juni. Men UiB vil prøve å få til at de som er litt sent ut med å søke også får ta faget, forteller Anders og Simon.
Så det er altså bare å søke!!

Neste år blir det mer matematikk på begge to, men på ulike måter: Simon skal ta matematikk på universitetet, mens Anders skal begynne på ingeniørutdanning.

Vi ønsker dem lykke til med studiene og studentlivet!

X