Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal jeg velge Danielsen VGS?
Vi mener det er mange gode grunner til å velge Danielsen VGS: Høy faglig kvalitet på undervisningen, godt elevmiljø, spennende fordypningslinjer, mange programfag å velge mellom, mulighet for et Vg2-år i USA – for å nevne noen! Les om flere gode grunner til å velge oss.

Hvordan søker jeg Danielsen VGS?
Søknad legges inn på www.vigo.no. Det åpnes for søkning her i løpet av første halvdel av januar.

Når er søknadsfristen?
Søknadsfristen er den samme for alle videregående skoler: 1. mars for ordinært inntak,  og 1. februar for søknader som gjelder spesiell vurdering.

Når kan jeg vente svar på søknaden min?
Du mottar svar på din søknad i 1. inntaksomgang, den 8.juli. Du får da en sms fra www.vigo.no om at du kan gå inn på nettsiden og se hvilket tilbud om skoleplass som du har fått (så lenge du har registrert ditt mobiltelefonnummer der). Du må da registrere ditt svar på VIGO innen angitt frist. Står du på venteliste til Danielsen VGS etter 1. inntaksomgang, kan du også få svar på inntak i 2.- eller 3. inntaksomgang.

Er det vanskelig å komme inn på Danielsen VGS?
Dette varierer fra år til år og det er vanskelig å forutsi hvordan det blir i fremtiden. Noen år kan vi tilby plass til alle som søker, andre år har det vært krav til et karaktergjennomsnitt rundt 4,0. Dette varierer.

Kan jeg søke etter 1. mars?
Ja, man må da søke direkte til skolen på et søknadsskjema som det er lenke til på nettsidene våre. Søknaden kan imidlertid ikke behandles før ved skolestart når alle søkere som har søkt 1. mars har fått tilbud om skoleplass.

Hvilke fordypningslinjer har dere på studiespesialisering?
Vi har to fordypningslinjer å velge mellom: Forskerlinjen og KRIK-linjen. I juli får søkerne tilbud om plass eller mulighet for å stå på venteliste. Samtidig får de også informasjon om fordypningslinjene og spørsmål om man ønsker å søke på en av de tre linjene – forskerlinjen, deltalinjen eller KRIK-linjen.

Må man gå på en fordypningslinje dersom man går på studiespesialisering?
Nei, kan man også gå på helt vanlig studiespesialiering.

Juvvandring på Voss

Arbeidsøkt i Lysgården

Tilbyr Danielsen VGS et utvekslingsår?
Du kan søke på å ta Vg2-året ved en av våre to samarbeidsskoler i USA, Hillcrest i Minnesota eller Cuyahoga i Ohio. Vi har tilsammen 30 Vg2-elever hvert år ved disse to skolene, og har hatt dette samarbeidet gjennom flere tiår. Etter Vg2-året begynner du rett i Vg3 hos oss. Tilbudet er godkjent av Kunnskapsdepartementet og gir rett til stipend fra Lånekassen.

Hva koster det å gå på Danielsen VGS?
Som friskole får Danielsen VGS 85 prosent av det en elevplass koster dekket av staten. De siste 15 prosentene kan vi ta inn gjennom skolepenger fra elevene. Størrelsen på skolepengene finner du mer om under Økonomi.  Eventuelle studieturer kommer utenom.
Fordypningslinjene på studiespesialisering har et tillegg i skolepengene per måned. Dette dekker blant annet obligatoriske studieturer på fordypningslinjene.

Får alle elevene en datamaskin til å bruke i undervisningen?
Ja, alle elever får utdelt en Mac når de begynner hos oss. Denne skal du ta med til hver skoledag. Dersom du går tre år på studiespesialisering eller to år på helse- og oppvekst, får du beholde Mac-maskinen kostnadsfritt når du slutter på skolen.

Hvor store er klassene på Danielsen?
Dette varierer noe, men det vanlige i fellesfag på studiespesialiserende og påbygg er 31 elever. Helse-og oppvekstfag er ca 15 elever pr klasse. I programfagsgrupper kan størrelsen variere fra 10 til 30.

Må man være kristen for å gå på Danielsen VGS?
Nei. Mange som ikke kaller seg kristne, går hos oss. Skolen legger stor vekt på at alle skal trives på tvers av livssyn, og vi har stor respekt og toleranse for andres livssyn.

Hvordan kan jeg, som tidligere elev hos dere, skaffe meg vitnemål og kompetansebevis fra skolegangen på Danielsen VGS?
Les mer om dette her.

 

 

X