Økonomi

Skolepenger 2020/2021

Danielsen videregående skole mottar offentlig tilskudd med 85 % av godkjente driftsutgifter. Dette tilskuddet er ikke ment å skulle dekke alle driftsutgiftene. Friskoleloven forutsetter at det betales skolepenger for å dekke inn de resterende 15 %.

Skolepengene består av to deler. Hoveddelen for skoleåret 2021/2022 er kr 1530,- per måned i 10 måneder i året, inkludert lærebøker og obligatorisk leie av Mac.

Dersom man går tre år på studiespesialisering eller to år på helse- og oppvekstfag ved Danielsen VGS beholder man Mac-maskinen etter endt skolegang. Dersom man går kun ett år her hos oss eller to år på studiespesialisering ved Danielsen VGS må man levere inn Mac-maskinen når man slutter skolen. 2/10 av beløpet betales som forskudd ved innmeldingen. Resten fordeles på 8 måneder, fra oktober til mai.

Den andre delen, aktivitetsdelen, varierer fra kr 700 til kr 1000 pr. år og går til ekskursjoner, aktivitetsdager, skidag, miljøtur (Vg1) og andre aktiviteter. Aktivitetsdelen kreves inn ved deltakelse på vedtatte aktiviteter. Enkelte år gir også skolen tilbud om frivillig språkreise eller praksis i utlandet. Beløpet til slike turer vil variere avhengig av programområde og programfag.

Siden forskerlinjen og KRIK-linjen krever mer ressurser, blant annet i forbindelse med studieturene, er det et tillegg i skolepengene på disse fordypningslinjene. Ser mer om dette på egne sider om forskerlinjen og KRIK-linjen.

Søskenmoderasjon

Om en familie har flere barn ved Danielsen barne-, ungdoms-, og videregående skoler samtidig, gis det søskenmoderasjon på skolepengene:
0 % for første barn, 10% rabatt for hvert barn dersom man har to barn, 16,67% rabatt for hvert barn dersom man har tre barn, og 20% rabatt for hvert barn dersom man har fire barn ved Danielsen barne-, ungdoms-, og videregående skoler.

Det er hjemmets ansvar å melde fra om dette på utdelt skjema etter skolestart.

Reiseutgifter

Danielsen-elever fra Vestland fylkeskommune kan kjøpe ungdomsbillett på lik linje med elever i offentlig skole.

Stipend og lån

Elevene ved Danielsen Videregående Skole har rett til å søke stipend og lån fra Lånekassen, på lik linje med elever ved offentlige skoler. En kan søke så snart en har fått og tatt imot elevplassen og betalt forskuddet av skolepengene. Les mer på Lånekassens nettsider.

X