Om Danielsen videregående skole

Visjon

Vi vil være skolen der unge mennesker blomstrer – i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

Skolens særpreg

Stor takhøyde og stort mangfold!

Skolen bygger virksomheten på en kristen virkelighetsoppfatning og et kristent menneskesyn. Vi ser på hvert menneske som svært verdifullt og ønsker å gi tett oppfølging og omsorg for hver enkelt elev. På Danielsen Videregående Skole ønsker vi ikke bare at elevene våre skal utvikle seg faglig, men også personlig og åndelig. På den måten mener vi at du som elev er best mulig forberedt til studier og livet videre. Du får møte kristen tro gjennom den daglige undervisningen og gjennom andre aktiviteter i skolen. Kristendomsfaget er hos oss et fellesfag som elevene på Vg1 og Vg2 må ha, og vi begynner også skoledagen med en liten andakt.

Vi har stor takhøyde og vi har stort mangfold i vår elevgruppe. Her kan du tro sterkt på Gud, ikke tro noe særlig, eller ingenting i det hele tatt.

Det er viktig for oss å gi deg undervisning som holder et høyt faglig nivå og som engasjerer seg som elev. Vi har høyt kvalifiserte lærere som brenner for å utruste deg for livet videre etter videregående opplæring.

Velkommen skal du være!

Utdanningsprogram
Danielsen Videregående Skole tilbyr utdanningsprogram innen studie-spesialiserende programområde og helse- og oppvekstfag. En kan også ta påbygg til generell studiekompetanse etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Logoen
Logoen for Danielsen Videregående Skole er inspirert av profeten Daniel. Løvene i logoen skal minne om da Gud utfridde Daniel fra løvene og kongens dødsdom over ham. Les mer om profeten Daniel.

Profeten Daniel kan stå som forbilde for alle som har sin virksomhet ved Danielsen VGS. Daniel hadde tilegnet seg mye kunnskap. Gjennom troen på Gud ble det tydelig at han også hadde visdom.

Skoleeier
Danielsen Videregående Skole er en del av Egill Danielsens stiftelse, som ble grunnlagt i 1932. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet oppnevner stiftelsens råd.

Ansatte

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Harald Bjørnøy
Ledelsen
Pedagoger
Rektor
Birger Danielsen
Ledelsen
Undervisningsinspektør I og undervisningsstilling
Kari Anne Johansen
Ledelsen
Pedagoger
Gro Heidi Skoge
Ledelsen
Tone-Karin Veen
Informasjonsarbeider
Pedagoger

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved Danielsen Videregående Skole er tilgjengelig for alle elever. Elevtjenesten er et tverrfaglig team som i samarbeid med lærerne og ledelsen ved skolen støtter opp om å skape et godt læringsmiljø.

Elevtjenesten tilbyr også karriereveiledning i form av gruppeveiledning og individuelle samtaler. Vi bruker interessekartleggingsverktøyet WIE i vår karriereveiledning.

Enkleste måten å komme i kontakt med oss på er å sende melding på Teams, men vi har også «åpen dør», slik at du kan komme uten avtale. Vi er lokalisert på rom 403 og på rom 305, der du treffer helsesykepleier.

Leder for Elevtjenesten er inspektør og spesialpedagog Alvrunn Hagerup. Hun koordinerer arbeidet i Elevtjenesten.

Rådgiverkontoret i 4. etasje, rom 403
– Unni Kristin Heggernes, rådgiver for elevene i Vg1
– Miriam Kleppa, rådgiver for elevene på Vg2
– Bjørn Dahl, rådgiver for elevene i Vg3
– Inge Wilhelm Økland, skoleprest for alle elever

Helsesykepleier i 3. etasje, rom 305
Irene Treidene, helsesykepleier for alle elever

Driftsleder/IKT
Magne Engjom, driftsleder og IKT

Leder for elevtjenesten

Leder for elevtjenesten
Spesialpedagog
Alvrunn Hagerup

Leder for elevtjenesten

Rådgiver
Bjørn Dahl
Rådgiver
Miriam Kleppa
Rådgiver
Unni Kristin Heggernes

Helsetjenesten

Helsesykepleier
Irene Treide

Skoleprest

Skoleprest
Inge Økland

Driftsleder/ IKT

Driftsleder/ IKT
Magne Engjom

Flotte lokaler midt i Bergen sentrum

Danielsen Videregående Skole holder til i historiske lokaler i Nygaten, midt i Bergen sentrum.

Fra skolen tar det ca. 5 minutter å gå til Bystasjonen og Torgallmenningen.

Skolen ble totalt ombygget og utvidet for få år siden og fremstår nå som et moderne bygg med lyse og trivelige lokaler.

Vi har store og gode fellesarealer som elevene kan bruke i friminutter og i fritimer. Vi har også mange grupperom som kan brukes av elevene, og dessuten et stort bibliotek. Biblioteket har 30 arbeidsplasser, og en variert boksamling. Skolens elever kan bruke biblioteket til selvstudium, og de kan låne bøker. Åpningstidene for biblioteket er mandag–fredag, fra kl. 06.30 til kl. 18.00.

Jobbe hos oss? / Ringevikarer

Danielsen Videregående Skole har jevnlig behov for å ansette folk i ulike stillinger.

Se eventuelle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad. Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer med relevant kompetanse.

Grunnlagsdokumenter

Her finner du skolens vedtekter og en del andre sentrale dokumenter.

Skolereglement
Vedtekter
Inntaksreglement
Grunnlag og oppdrag for Danielsen-skolene