Lærling

I bedrift eller institusjon

Det er fylkeskommunen som har ansvar for å skaffe lærlingeplasser etter de to Vg2-kursene.

X