Profeten Daniel

Logoen for Danielsen Videregående Skole er inspirert av profeten Daniel. Løven i logoen skal blant annet minne om da Gud utfridde Daniel fra løvene og kongens dødsdom over ham.

Profeten Daniel kan stå som forbilde for alle som har sin virksomhet ved Danielsen VGS. Daniel hadde tilegnet seg mye kunnskap. Gjennom troen på Gud ble det tydelig at han også hadde visdom.

 

X