Skolereglementet

Her er skolereglementet, vedtatt i august 2016:
6.1 Skolereglement fra august 2017

Eksperimenter i naturfag

X