Vg1 helse- og oppvekstfag

Utdanningen på Vg1 gir elevene generell kompetanse med grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen helse- og oppvekstfag. Kurset gir teorietisk undervisning som et felles grunnlag for den yrkesspesialisering som tilbys i Vg2.

Vg1 inneholder 12 skoletimer i uken med fellesfag, det vil si norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Langt over halvparten av timene, det vil si 17 skoletimer ukentlig, er helse- og oppvekstfag, som innebærer fagene kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og helsefremmende arbeid. I yrkesfaglig fordypning brukes to uketimer til kristendom, og det er videre noe felles yrkesveiledning i faget yrkesfaglig fordypning. Ellers kan elevene velge mellom praksis i barnehage og på sykehjem.

Etter Vg1 kan man gå videre på Vg2 Helsearbeiderfag eller Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag her hos oss.

Vg1-elevene laget flotte adventskalendere til praksisstedet i koronatiden!

X