Å bli fagarbeider

Barne- og ungdomsarbeiderfag gir yrkeskompetanse til å arbeide som fagarbeider i barnehage, skole/SFO, i organisasjoner eller i andre institusjoner.

Helsearbeiderfag gir yrkeskompetanse som helsefagarbeider, og man kan jobbe både med barn og voksne på sykehus, eldre på sykehjem, i bofelleskap for psykisk utviklingshemmede og innen rusomsorgen.
Utdanningen til helsearbeider er et godkjent fagbrev innenfor EU. Med fagbrev som helsefagarbeider kan man dessuten gå videre å spesialisere seg innenfor de ulike fagområdene.
Fremover vil behovet for helsefagarbeidere øke betraktelig.

For begge utdanningene tar man de to første årene ved Danielsen Videregående Skole (Vg1 og Vg2). Deretter følger inntil to år under læringkontrakt ved institusjon.

På barne- og ungdomsarbeiderfag og på helsearbeiderfag kan praksistiden gi gode opplevelser.

Hos oss gjennomføres praksisperioden på Vg2 ved at elevene er ute på praksisplasser så godt som hver fredag fra oktober til april. Da får elevene følge utviklingen på praksisplassen over tid, samt at de hele tiden i undervisningen har ferske opplevelser å relatere praksisen til.

Alle elevene vil også få to uketimer i kristendom samt to praksisuker relatert til fagutdanningen.

Praksis i London

Det gis mulighet for å ta noe av praksisen i London i begynnelsen av 2. termin i Vg2. Dette gjelder begge programområdene. Oppholdet inkluderer praksis i helseinstitusjoner eller barnehage/ skole, og dessuten besøk hos ulike organisasjoner. I Power Pointene nedenfor kan du se på opplegget slik det var under studieturen februar 2013.
london-ho-2013-program (7805 kb)

X