Innovasjonscamp

Innovasjonscamp på Danielsen VGS 28-29.9

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Navn: Fridtjov Falch Sorø

Hva: Fagansvarlig VGS for Ungt Entreprenørskap Vestland

Opplegg:
Elevene jobber med problemstilling knyttet til å redusere/erstatte plastbruk i oppdrettsnæringen.  

Innovasjonscamp er i samarbeid med Danielsen VGS, UE, Seafood Innovation, Ragnsells (Renovasjonsfirma), Handelens Miljøfond. 

Metode:

Innovasjonscamp-metoden.

Kreativ prosess hvor de kommer med løsningsforslag, egne konsepter for å løse  problemstillingen. Elevene jobber på tvers av fag og på tvers av trinn.

Fag involvert:

Markedsføring

Entreprenørskap

Biologi

Kjemi

Antall elever: 109

 

SPØRSMÅL

1)   Hvordan opplever du responsen blant elevene til dette opplegget?

Kan starte med å si at det er en faglig krevende problemstilling, og de har fått en god del bakgrunnsinformasjon. Men jeg opplever at elevene er veldig engasjerte; allerede på dag én har de kommet med gode løsningsforslag - som både er gjennomførbare og svært kreative.

Generelt sett opplever jeg at stemningen er veldig god her på Danielsen. Jeg merker at elevene er trygge på hverandre, og trygge på å ta ordet. De er også kreative, «med på leken» og er skikkelig «på»!  

 

2)   Hvordan opplever du samarbeide med lærerne som er involvert?

Lærerne som er involvert stiller veldig opp. De er meget dyktig til å organisere dette opplegget – både den generelle organiseringen, men også oppfølgingen inn mot elevene.

 

3)   Andre kommentarer?

Vi har jo vært her en gang før, før sommeren. Da var vi veldig imponert over hvor dyktige elevene var til å «pitche» ideene for hverandre. De fremfører jo tross alt for et stort publikum! Så derfor har vi høye forventninger til morgendagen, når de skal presentere ideene sine.

Andre nyheter