Kristen videregående skole

Kristen friskole

Vi er en kristen videregående skole som er åpen for alle. Vi tilbyr et sunt, godt og trygt læringsmiljø med rom for personlig utvikling, fremgang og trivsel. Danielsen Videregående Skole er en tradisjonsrik friskole som bygger og utdanner for fremtiden.

Visjonen for skolen er:
Vi vil være skolen der unge mennesker blomstrer – i faglig utvikling, i personlig utfoldelse og i møte med Guds kjærlighet.

Utdanningsprogram

Danielsen Videregående Skole tilbyr utdanningsprogram innen studie-spesialiserende programområde og helse- og oppvekstfag. En kan også ta påbygg til generell studiekompetanse etter to år på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Kristen skole

Skolen bygger virksomheten på en kristen virkelighetsoppfatning og et kristent menneskesyn. Vi ønsker å tilby våre elever undervisning på et høyt faglig nivå, samtidig som de får møte kristen tro gjennom den daglige undervisningen og gjennom andre aktiviteter i skolen. Ved enkelte anledninger samles eksempelvis hele skolen til skolesamling. Hos oss er også kristendomsfaget et fellesfag som elevene på Vg1 og Vg2 må ha. Skolen søker på en tydelig måte å formidle et kristent verdisyn, men er samtidig opptatt av å vise respekt for den enkeltes tro og overbevisning. Vi ser det også som viktig at Guds ord får kaste sitt lys over hverdagen, og begynner derfor skoledagen med en liten andakt. Vi ser på hvert enkelt menneske som verdifullt og ønsker å gi hver enkelt den omsorg og oppfølging som trengs. Vi ønsker å skape et inkluderende fellesskap der elevene stimuleres til faglig og åndelig utvikling. 

Logoen

Logoen for Danielsen Videregående Skole er inspirert av profeten Daniel. Løvene i logoen skal minne om da Gud utfridde Daniel fra løvene og kongens dødsdom over ham. Les mer om profeten Daniel.

Skoleeier

Danielsen Videregående Skole er en del av Egill Danielsens stiftelse, som ble grunnlagt i 1932. Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet oppnevner stiftelsens råd.

X