Andre historier

"På forskerlinjen er mye av arbeidet praktisk. kunnskapen en får herfra er nyttig uansett hva man tenker videre"
Ane Vg1

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene