Andre historier

"På forskerlinjen er mye av arbeidet praktisk. kunnskapen en får herfra er nyttig uansett hva man tenker videre"
"Kreative prosesser i ulike fag gjør at jeg får utviklet mine egne evner og ideer!"

Søk skoleplass

Grunnlaget for inntak er karakterene på vitnemålet fra 10. klasse, og søkerne rangeres etter poengsum som regnes ut på samme måte som for de offentlige skolene